اندیشه، شهری با ساختی اصولی

شمار نشریه : 188

جلسه شورای اداری شهرستان شهریار با محوریت مسائل شهر اندیشه در مورخ 18/4/93 با حضور مدیرعامل و اعضای هیئتمدیره شرکت عمران اندیشه، فرماندار شهرستان شهریار، امامجمعه، شهردار و اعضای شورای شهر اندیشه، فرمانده نیروی انتظامی و تنی چند از مسئولان شهرستان در سالن اجتماعات شهرداری اندیشه برگزار گردید.

در این جلسه مسائلی همچون  اتمام پروژه زیرگذر فاز 4، راهاندازی متروی اندیشه، تأمین امنیت شهر، کمبود فشار آب، بحث اشتغال، احداث اداره آموزشوپرورش، ساخت اداره ثبتاحوال و اسناد در اندیشه، کمبود بانکهای شهر مطرح گردید.

همزمان با برگزاری این جلسه پروژههای تلویزیونی شهر اندیشه، سکوی زباله مکانیزه شهر، مونتیتورینگ حوزه ترافیکی و انتظامی نیز به بهرهبرداری رسید.

در انتهای این جلسه مهندس آئینی، مدیرعامل شرکت عمران اندیشه، فرماندار شهرستان شهریار و نماینده مجلس شورای اسلامی در جلسه پرسش و پاسخ جمعی با مردم شهر اندیشه که در مسجد جامع امام علی (ع) برگزار شد، حضور یافتند و از نزدیک با مردم این شهر ملاقات و در جریان مشکلات شهر و شهروندان قرار گرفتند.

جلسه مدیران شرکت عمران اندیشه با متقاضیان مسکن مهر

در مورخ 21/4/93 و در پی اعلام قبلی به متقاضیان مسکن مهر 288 واحدی فاز 5 شهر اندیشه جلسهای بابت حل مسائل و مشکلات این پروژه با حضور مدیرعامل و جمعی از مدیران شرکت عمران شهرجدید اندیشه و جمع کثیری از متقاضیان در محل اجرای پروژه برگزار گردید.

در این دیدار مهندس آئینی ضمن اعلام وضعیت کلی پروژه در حال حاضر و ارائه گزارش فعالیتهای انجامشده تاکنون به مردم بهترین راه پیشرفت و اتمام پروژه مذکور را همکاری مناسب و همهجانبه بین متقاضیان، شرکت عمران و سازنده برشمرد و از آنها خواست با واریز نمودن قدرالسهم اعلامشده توسط شرکت عمران که از طریق پیامک اعلام میگردد شرکت عمران را جهت اجرایی شدن تصمیمات هیئتمدیره و افزایش سرعت انجام کار یاری نمایند.

در پایان این نشست مدیران، شرکت عمران بهتمامی سؤالات مطرحشده توسط حاضرین پاسخ دادند.گفتنی در این جلسه برخی از اعضای محترم شورای اسلامی شهر نیز حضورداشته و بر همکاری شهرداری  در حل مسائل پروژههای مسکن مهر تأکید نمودند.