هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   188   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

بارقه‌های امید کاردان‌ها می درخشد

مراسم افطاری در ماه مبارک رمضان توسط سازمان نظام کاردانی ساختمان استان تهران و با حضور اعضای این سازمان، تشکلهای صنعت ساختمان و تنی چند از مسئولان وزارت راه و شهرسازی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار پیام ساختمان مهدی موذن، رییس سازمان نظام کاردانی کشور در این مراسم گفت: تصور بر این است که شرایط در وزارت راه و شهرسازی با روی کار آمدن دولت جدید وضعیت بهتری پیدا کرده و شرایط جدید برای کاردانها در حال شکلگیری است.

وی افزود: اگر نیروی متخصص ساخت و ساز در شناسنامه فنی نباشد، نمیتوان از کیفیت آن اطمینان حاصل کرد. یکی از  مهمترین دلایلی که نیروی متخصص در شناسنامههای فنی دیده نشده این است که مسئولان نگاه تک قطبی به نیروی انسانی داشتهاند. ساختمان هم نیازمند کارگر ساده و هم استاد کار ماهر است.

وی ادامه داد: خوشبختانه جناب آقای مهندس ترکان و دکتر آخوندی نظر مساعدی نسبت به کاردانها دارند و همین امر باعث دلگرمی ما شده است. حدود 5 سال بود که کار کاردانها در یک بخش از وزارتخانه قفل بود  و اکنون با انتصاب دکتر شیبانی در سمت مدیر کل دفتر تشکلهای حرفهای وزارت راه و شهرسازی بارقههای امید برای کاردانها در راه است.

وی اضافه کرد: جا دارد از آقای هوایی، مدیر کل دفتر تدوین مقررات ملی ساختمان وزارت راه و شهرسازی هم تشکر ویژهای داشته باشم. اگر ایشان در روزگار عزلت ما نبودند، شاید دست از تلاش بر میداشتیم.