هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   188   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

80 هزار پرونده تغییر کاربری غیرمجاز

گروه بازار مسکن :با توجه به افزایش قیمت اراضی استانهای شمالی و مرکزی کشور و مقرونبهصرفه نبودن کشاورزی، طی یکی - دو دهه اخیر تغییر کاربری زمینهای زراعی شدت گرفته که بهنوعی تهدید خام قلمداد میشود زیرا بیم آن میرود در آینده نزدیک تأمین امنیت غذایی و ضریب خودکفایی را به مخاطره اندازد.از سوی دیگر تبدیل زمینهای قابلکشت و زراعت به خانه و ویلا، مغایر با سیاست اقتصاد مقاومتی است چراکه یکی از محورهای محقق شدن اقتصاد مقاومتی رونق و توسعه کشاورزی و افزایش استقلال روزافزون این بخش است.این مشکل تا جایی پیش رفته که رئیس سازمان امور اراضی هم نسبت به آن هشدار داده و گفته که اکثر کلانشهرهای ایران بهویژه استانهایی مانند تهران، مازندران، البرز، گیلان، گلستان، قزوین، اردبیل و ... با بحران زمین که همان تخریب و تغییر کاربری غیرقانونی اراضی کشاورزی است، مواجه هستند که باید هر چه سریعتر جلوی این اقدام گرفته شود. با وجود تمام این تفاسیر بهرام درخشان، مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی مازندران میگوید تنها 4000 هکتار از اراضی مازندران تغییر کاربری غیرمجاز یافتهاند.وی توسعه شهرنشینی را مهمترین عامل در تغییر کاربری اراضی کشاورزی دانسته و میگوید: بهصرفه نبودن کشاورزی، قانون ارث، ارزشافزوده در اثر تغییر کاربری از عوامل تغییر کاربری اراضی کشاورزی در مازندران است.

تشکیل یگان حفاظت اراضی در 65 شهرستان

قباد افشار، رئیس سازمان امور اراضی کشور با اشاره به اینکه پایش عکس های ماهواره ای سال های 75، 80، 85، 90 و 92 در 5 مرحله با همکاری سازمان جغرافیایی نقشه برداری کشور در حال انجام است افزود: تمام اراضی طبیعی و کشاورزی که از سال 85 به بعد به صورت غیرقانونی تغییر کاربری داده و در آنها ساخت و ساز شده است تخریب میشود. تمام ویلاهای استان های شمالی کشور نیز که به این شکل ساخت و ساز شده است قطعاً مشمول این طرح خواهد شد.وی آمار رسمی تخریب و تغییر کاربری اراضی کشاورزی و منابع طبیعی را از سال 85 تا کنون حدود 60 هزار هکتار اعلام کرد و گفت: حدود 80 هزار پرونده تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی نیز از سال 85 به بعد تشکیل شده است.

رئیس سازمان امور اراضی کشور افزود: حدود 50 هزار هکتار از اراضی کشاورزی نیز با مجوز دولت در این سال ها تغییر کاربری یافته که در مجموع 110 هزار هکتار از اراضی قابل کشت از چرخه تولید خارج شده است.

افشار گفت: به طور میانگین سالانه حدود 8 هزار هکتار از اراضی کشاورزی تغییر کاربری داده شده است.

رئیس سازمان امور اراضی کشور همچنین از تشکیل یگان حفاظت اراضی در 65 شهرستان خبر داد و گفت: با اختصاص 150 میلیارد ریال اعتبار از معاونت راهبردی ریاست جمهوری، 130 اکیپ حفاظت اراضی از پایان خرداد با اختصاص 300 دستگاه خودروی ویژه فعال خواهند شد.افشار افزود: مردم در صورت مشاهده، ساخت و ساز در اراضی زراعی و باغی می توانند با سامانه پیامکی 30005721 تماس بگیرند.

زمینهای کشاورزی در قبضه دلالان

محمدحسین قربانی، نماینده مردم آستانهاشرفیه در مجلس با بیان اینکه صنعت کشاورزی تحت تأثیر گسترش پدیده تغییر کاربری اراضی قرار گرفته است، گفت:یکی از عواقب کشاورزی سنتی، فروش گسترده اراضی و زمینهای قابلکشت است. مردم زمانی که میبینند کشاورزی درآمد و سود قابلتوجهی ندارد برای گذران زندگی به فروش اراضی متوسل میشوند.وی با ابرازتاسف از وضعیت نامطلوب روستاها و کاهش زمینهای کشت و تغییر کاربریهای وسیع گفت: بزرگترین ضرر و زیان وارده در این زمینه متوجه کشاورزان است زیرا آنها با فروش زمینهای خود نه تنها ملکی را از دست می دهند بلکه درآمد هنگفت را نصیب یک عده رانتخوار میکنند که با تبانی و همکاری  مدیران و مسئولان زمینهایشان را تبدیل به ویلا و برج میکنند.

قربانی گفت: زمینهای ویلا شده و صنعتی سازی شده با مبلغ هنگفتی در اختیار خریداران قرار میگیرد.وی تأکید کرد: اگر سود فروش تنها به کشاورزان تعلق میگرفت ناراحتکننده نبود درحالیکه این مبالغ به جیب دلالان و افراد سودجو میرود. نماینده مردم آستانه اشرفیه در مجلس تأکید کرد: اگر دولت در نظر دارد نسبت به  پدیده زمینخواری و تغییر کاربری اراضی  مقابله و برخورد جدی داشته باشد  باید از افراطوتفریط پرهیز کند.

وی خاطرنشان کرد:برخی روستائیان ناچار به  فروش اراضی میشوند و این مورد نباید با تغییر کاربریها اشتباه گرفته شود.نماینده مردم آستانهاشرفیه در مجلس با یادآوری اینکه برخورد با زمینخواران و تغییر دهندگان کاربری اراضی بسیار آسان است، گفت:  قوانین مربوط به این موضوع بهصورت شفاف و روشن وجود دارد و مهم نحوه اجرای قانون و نظارت بر آن است.

مقابله با زمینخواری نیازمند فرهنگسازی

قاسم احمدی لاشکی، نماینده مردم نوشهر و چالوس در مجلس به پیام ساختمان گفت: اگر قرار است جلوی فساد گرفته شود بخش اعظمی از فساد در حوزه زمینخواری است بنابراین ابتدا باید با فرهنگسازی برخورد با مفسدان را از این بخش آغاز کرد.وی با تقدیر از اقدام جهانگیری،  معاون اول رئیسجمهور  برای برخورد ویژه با زمینخواری ، گفت: اینکه معضل تغییر کاربری اراضی و زمینخواری بهقدری برای مسئولان اهمیت  دارد که همزمان سه وزیر را مأمور پیگیری و برخورد با این پدیده کردهاند، جای تقدیر دارد.

نماینده مردم نوشهر و چالوس در مجلس شورای اسلامی با یادآوری اینکه پیشازاین نیز بسیاری از مسئولان وعده برخورد با زمینخواران و مقابله با تغییر کاربری غیرقانونی اراضی را دادهاند، تصریح کرد: مسئلهای که  ما را نگران  میکند این است که وقتی این وعدهها و دستورالعملها  به مرحله عمل و اجرا میرسند نتیجه رضایت بخشی حاصل و برخورد ملموسی با متخلفان و قانونشکنان مشاهده نمیشود.

این نماینده مردم در مجلس نهم با انتقاد از اینکه حتی در برخی موارد با تخلف دستگاهها و ادارات تصرفهای غیرقانونی اراضی و تغییر کاربریهای صورت گرفته شکل قانونی  پیدا کرده است، گفت: با توجه به گرانی زمین در استانهای شمالی معضل زمینخواری به یک دغدغه بزرگ تبدیلشده  است که  تاکنون اقدام و برخورد جدی برای مقابله با این پدیده وجود نداشته است و حال این نگرانی وجود دارد که باز هم این دستورالعملها در حد شعار و روی کاغذ باقی بماند.

احمدی لاشکی از پیشروی زمینخواران تا  نزدیکی دریاها خبر داد و افزود: در مناطق شمال کشور نهتنها زمینخواری باب شده است بلکه تخطی گران تا دریا پیشرفتهاند و دریا خواری هم باب شده است.

این نماینده مردم در مجلس نهم با یادآوری اینکه متخلفان با خشککردن دریا بخشهایی  را به تملک خود درآوردهاند، تصریح کرد: با این وضعیت اگر در آینده  بخواهیم جادههای ساحلی را احداث کنیم  با مشکل روبهرو شده و با متصرفان غیرقانونی دریا درگیری خواهیم داشت.

احمدی لاشکی تأکید کرد: اگر قرار است جلوی تغییر کاربری اراضی را بگیریم باید نقطه مقابل آن یعنی حمایت از کشاورزان و باغداران به شکل جدی و گسترده در برنامه دولت بهویژه وزارت جهاد کشاورزی قرار گیرد.

وی ادامه داد: یقیناً برخورد قضایی تنها برای جلوگیری از تغییر کاربری اراضی مؤثر نیست و حمایت از کشاورزان ضرورت دارد چون دولت توجهی به وضعیت کشاورزان ندارد که پرداخت نشدن خسارتهای برف سنگین شش ماه پیش در استانهای شمالی نمونهای از این بیتوجهیهاست.

عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس، تصریح کرد: با این رویه مقابله با تغییر کاربری اراضی شدنی نیست  چراکه  در نبود حمایت و توجه دولت از بخش کشاورزی، کشاورزان و باغداران برای گذراندن زندگی و معیشت خانواده خود مجبور به فروش این اراضی هستند. نماینده مردم نوشهر و چالوس در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد:  امیدواریم دستورالعمل جهانگیری معاون اول رئیسجمهور در حد شعار و حرف باقی نماند.