هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   188   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

ترفندهای خنک سازی خانه

احتمالا درباره راهحلهایی چون خرید ترموستاتهای قابل برنامهریزی برای تنظیم دمای سیستمهای خنککننده پرمصرف، تعویض فیلترها و پوشالها و یا حتی گرفتن دوش آب سرد برای خنک شدن در تابستان های گرم، مطالب زیادی شنیده اید و شاید هم همه این راه ها را امتحان کرده باشید. ما از این راه حل های ابتدایی گام را فراتر نهاده و شیوه های بسیار مقرون به صرفه تر و مناسب تری را به شما معرفی میکنیم که به قرار زیر است:

1. برچسبهاي كاهنده اشعه خورشيد، ورقههای نازکی هستند که پس از چسباندن روی شیشهها درعین اینکه اجازه ورود نور به داخل منزل را میدهند، جلوی ورود اشعه مادون قرمز را میگیرند. با جلوگیری از ورود اشعه مادون قرمز به داخل اتاق، میزان گرمای حاصل از نور آفتاب کاهش مييابد، یکی از تولیدکنندگان این برچسبها مدعی است، نصب این برچسب ها تا 30 درصد در هزینههای انرژی صرفهجویی میکند.

2. تهیه پرده کرکره یا سایبان برای پنجرهها یک راه حل عالی برای کاهش یا حتی قطع وابستگی شما به استفاده از سیستمهای خنک کننده است. قسمت اعظم نور آفتاب پس از برخورد با پنجرههای بدون پوشش، مستقیما وارد خانه شده و تنها بخش کوچکی از آن منعکس میشود. در نتیجه استفاده از سایبان یا کرکره با جذب یا انعکاس نور خورشید از میزان ورود نور خورشید به داخل منزل می کاهد. برای اثر بخشی بهتر می توانید از دو لایه پوشش استفاده کنید.

3. توجه داشته باشید تنها در مواردی پنجرهها را باز کنید که دمای خارج از منزل پایینتر از دمای داخل آن باشد. در هنگام شب پنجرهها یا پاسیو را باز کردن و بقیه کارها را بر عهده طبیعت بگذارید!

4.کولرهای آبی وقتی درست و بجا و در شرایط آب وهوایی مناسب استفاده شوند، بسیار بهینه هستند. کولرهای آبی بر خلاف دستگاههای تهویه که هوای ثابتی را به گردش درمیآورند، پیوسته هوای تازه وارد خانه میکنند. برای استفاده از این کولرها با توجه به موقعیتهای خاص، کولرهای کوچک برای پنجرهها و کولرهای بزرگ برای نصب در خارج از منزل در بازار موجود هستند. هزینه نصب این کولرها نصف سیستمهای تهویه و مصرف آنها نیز یک چهارم سیستمهای تهویه است. با این حال این کولرهای آبی، تنها گزینه مناسب برای نواحی با آب و هوای خشک هستند.