20 روش ساده صرفه‌جویی انرژي

شمار نشریه : 188

در آمارها و ارزيابيهاي ملي و بينالمللي از مصرف انرژي، متاسفانه كشور ايران در صدر كشورهاي پر مصرف قرار گرفته است. چنانكه ارزيابي ميشود كشور 75 ميليوني ايران به اندازه تمام اتحاديه اروپا و كشور چين انرژي مصرف ميكند. حال بخاطر ارزان بودن سوخت و بياعتنايي شهروندان و يا قديمي و پرمصرف بودن تجهيزات مصرفي و يا فرسودگي شبكههاي انتقال انرژي و زيرساختها باشد ولي آنچه مسلم است هموطنان ما در مصرف انرژي از راه اعتدال خارج شدهاند. ما به عنوان يك رسانه مسئول در صنعت تأسيسات وظيفه خود ميدانيم هشدارها و آگاهيهاي لازم را براي استفاده بهينه امكانات آسايش انجام دهيم كه اكنون به ارزاني در اختيار شهروندان قرار گرفته است. چه بسا با اين روند رو به رشد استفاده در آيندهاي نزديك ديگر اين امكانات براي ايرانيان مهيا نباشد كه بيشك در كيفيت زندگي آنها تأثيرگذار خواهد بود.

بعضي از اين راهها بسيار ساده و ابتدايي هستند كه مردم بي اندك تغييري در كيفيت و روش زندگي خود ميتوانند تا اندازه زيادي انرژي را صرفهجويي كنند و از اين طريق نه تنها به كشور سود برسانند بلكه در اقتصاد خانوار هم تأثيرگذار خواهد بود. 20 روش بسيار ساده براي استفاده بهينه از انرژي (آب، برق، گاز و سوخت) به اين ترتيب است.

آب

1. استفاده از سردوش ها و شيرهاي كم مصرف ميتواند مصرف آب را تا نصف كاهش دهد.

2. در هنگام مسواك زدن و يا شستشوي سر و بدن دوش و آب را ببندید.

3. لباسشويي را هنگامي روشن كنيد كه كاملاً پر شده باشد.

برق

4. دستگاههاي آماده بهكار برق را هدر ميدهند. ضروري است دستگاههايي مانند تلويزيون، ويدئو و مانند آن را كاملاً خاموش كنيد.

5. براي خاموش كردن دستگاههايي كه از آن استفاده نميكنيد از سهراهي كليددار استفاده كنيد.

6. لامپهاي LED را جايگزين لامپهاي معمولي كنيد و از لامپهاي پرمصرف و هالوژن استفاده نكنيد.

7. از آنجا كه يخچالها هميشه مشغول به كار هستند برق زيادي مصرف ميكنند پس بهتر است از يخچالهايي با برچسپ انرژي A+ يا A++ استفاده كنيد.

8. دماي فريزر را روي 18- درجه  و يخچال روي 5+ درجه تنظيم كنيد. همچنين با غبارروبي پشت يخچال ميتوانند مصرف اين دستگال را به حداقل برسانيد.

9. با يك درجه كاهش درجه گرمايش خانه، هزينه گرمايش 5 درصد كاهش مييابد.

10. اگر امكان استفاده از منابع تجديدپذير مانند پنلهاي خورشيدي و توربينهاي بادي خانگي را داريد اين كار كمك زيادي به محيط زيست و صرفهجويي در مصرف برق ميكند.

گاز

11. هميشه آبگرمكن را روي 60 تنظيم كنيد كه نه آب خيلي سرد داشته باشيد و نه خيلي گرم و در انرژي هم صرفهجويي كرده باشيد.

12. از عايقهاي ديواري و پنجرههاي دوجداره استفاده كنيد و اگر چنين امكاناتي قبلاً انديشيده نشده است با درزگير درز تمام اتاقها و پنجرهها را بگيريد.

13. استفاده از كتري برقي بهصرفهترين راه براي جوش آوردن آب است.

14. يخ غذا را به جاي ماهيتابه در يخچال آب كنيد.

15. با گذاشتن در ماهيتابه در انرژي پخت و پز صرفهجويي كنيد.

16. مبلمان و وسايل ديگر را روبهروي رادياتورها قرار ندهيد تا گرما بهتر در اتاق توزيع شود.

17. در ساعات پيك مصرف برق از وسايل پرمصرف مانند اتو استفاده نكنيد.

سوخت

18. به جاي ماشين شخصي از وسايل نقليه عمومي استفاده كنيد.

19. در مسافرتهاي دور به جاي هواپيما از قطار استفاده كنيد، قطار 50 برابر نسبت به هواپيما در مصرف سوخت صرفهجويي ميكند.

20. در انتخاب مدل اتومبيل شخصي به سازگاري آن با محيط زيست و ميزان مصرف سوخت آن توجه كنيد. همچنين با تنظيم مووتور و باد چرخها از مصرف بيشتر سوخت جلوگيري كنيد.