هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   188   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

الزام ثبت اجاره‌نامه مسکن در کلانتری

مجلس دولت ایالتی "خیبرپختون خواه" با تصویب قانون جدید اجارهنشینی، ثبت اسناد اجاره و کارت شناسایی مستأجر در کلانتریها را الزامی اعلام کرد.

مجلس دولت ایالتی خیبرپختون خواه پاکستان با تصویب قانون جدید اجاره‌‌نشینی در شهرهای مختلف این ایالت بهویژه شهر پیشاور قانون جدید ثبت اجارهنامه در کلانتریها با درج جزئیات کامل فرد اجارهنشین را تصویب کرد.

پلیس ایالت "خیبرپختون خواه" با جستجوی خانه به خانه در پیشاور اطلاعات کامل ساکنان منازل مسکونی در این شهر را ثبت کردند. پیشاور مرکز ایالت خیبرپختون خواه، دارای بیش از 21 هزار خانه است که بیشتر این خانهها اجاره دادهشده و ساکنان محلی کمتر در آنها زندگی میکنند.