هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   187   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

نکات مهم در انتخاب کولر

با گرم شدن هوا و بالا رفتن درجه حرارت محیط، ناخودآگاه به یاد وسیلهای خنککننده در محیط کار و زندگی خود خواهیم افتاد.وسیلهای که با رنگ آبی خود همواره خاطرات خوشی در گرماگرم تابستان برایمان به ارمغان آورده، اما گاهی هم باعث دردسرهایی شده است. این رنگ نوستالژیک که یادآور کولرهای آبی پشتبام خانههاست بهترین وسیله برای رهایی از گرمای تابستان است.هرچند این مکعب آبیرنگ که امروز در طرحها و مدلهای مختلف تولید میشود دیگر تنها درمان گرمای تابستانمان نیست، اما باز هم با توجه به اقلیم کشورمان بهعنوان مهمترین وسیله برودتی در منزل و محل کار استفاده میشود.در این مطلب سراغ مهمترین کالای تابستانی بازار یعنی کولر رفته تا از چندوچون خرید و نگهداری از آن برایتان بگوید.

کولرگازی یا آبی

بر اساس آمارها تا پایان سال 91 دستکم 14 میلیون کولر آبی در کشورمان هرسال تابستان، هوای مطبوع و بهاری را برای صاحبان خود فراهم کرده است، بنابراین جای تردید نیست با توجه به اقلیم کشورمان و البته فرهنگ مردم ایران، همان جعبههای نوستالژیک آبیرنگ یا کولرهای آبی هنوز هم بهعنوان اصلیترین منبع برودتی در فصول گرم ما هستند. این در حالی است که نباید از کولرهای گازی هم غافل شد، هرچند ممکن است بسیاری با شنیدن نام این وسیله به خود بلرزند، البته نه برای سرمای مطبوعش بلکه به دلیل صورتحساب برق مصرفی منزل! اما با توجه به فناوریهای نوین و البته استفاده از روشهای جدید در مصرف انرژی این نوع کولرها میتوان آنها را رقیبی سرسخت برای جعبههای آبیرنگ بالای پشتبام منازل خود تصور کنیم.

بااینحال به یاد داشته باشیم گاهی اوقات آبوهوا و شرایط اقلیمی محل سکونت ما مثل رطوبت هوا باعث شده حق انتخاب نداشته باشیم و برای فرار از گرما به هوای مطبوع تولیدشده توسط کولرهای گازی پناه ببریم، چون کولرهای آبی برای مناطقی که رطوبت کمی دارد، مناسب است و گازیها در مناطق مرطوب یا به قول خودمان شرجی، با قدرت حکمرانی میکنند.

چه حجم از هوای سرد نیاز دارید

اگر از مشتریان پروپاقرص کولرهای آبی هستید یا اینکه استفاده از فناوری را بهترین روش رهایی از گرمای تابستان میدانید فرقی نمیکند، چون همواره یک پرسش ذهن متقاضیان کولر خواه آبی یا گازی را به خود مشغول کرده و از خود میپرسند کولر درچه اندازهای برای منزل یا محل کار ما مناسب است؟ پرسشی که اگر خوب برای رسیدن به پاسخش تحقیق نکنیم، ارمغانی جز پشیمانی و کلافه شدن از گرمای تابستان برایمان نخواهد داشت. بهطورکلی، میزان سرمادهی کولرها برای استفاده غیر صنعتی و معمولی در کولرهای آبی با حروف CFM و در کولرهای گازی با BTU نمایش داده میشود که معمولاً در نمونههای آبی از 2300 تا 8000 دیده میشود، اما در کولرهای گازی رقمها بالاتر از نوادگان آبیشان است که از 9 تا 36 هزار مشخصشده است. برای محاسبه میزان سرمادهی در هر یک از این نوع کولرها باید به موارد مختلفی توجه داشته باشید که عبارتند از: طبقه مکان مورد استفاده، میزان تابش آفتاب، محل نصب کولر، ضخامت دیوارها و از همه مهمتر مکان جغرافیایی مورداستفاده است.

 بهعنوانمثال در کولرهای گازی برای یافتن کولر مناسب اینگونه عمل کنید؛ اگر محل مورد نظر شما در طبقات میانی ساختمان قرار دارد و اطراف آن پوشیده است، به ازای هر مترمربع بنا 400 تا 600 Btu در نظر بگیرید و اگر به طبقات فوقانی یا به پشتبام نزدیک هستید، به ازای هر مترمربع 600 تا 800 Btu محاسبه کنید. اگر محل موردنظر شما بیشازحد آفتابگیر است باید به میزان موردنیاز سرماسازی کولر موردنظر خود 10 درصد بیفزایید یا برعکس اگر این مکان دور از آفتاب قرارگرفته باید 10 درصد از میزان سرمای مورد نیازتان بکاهید.

برچسب انرژی را جدی بگیرید

با توجه به افزایش قیمت حامل های انرژی بدون تردید برای انتخاب کولر مورد نیاز باید به برچسب انرژی نصب شده روی این وسیله خوب دقت کنیم .چون در غیر این صورت با دیدن صورتحساب برق آنقدر آمپر شما بالا خواهد رفت که حتی سرمای کولری را که خریده اید هم نمی تواند آن را پایین بیاورد! بنابراین قبل از اینکه کولر مورد نظر خودتان را انتخاب کنید خوب به برچسب انرژی نصب شده روی آن دقت کنید چون با این کار به جیب خودتان خدمت بزرگی کرده اید.

به این ترتیب اگر از مشتری های کولر آبی هستید باید بدانید میزان مصرف انرژی این نوع کولرها میان ردههای G یاF قرار گرفته است، اما در نوع گازی حتی با حروف A+ که درواقع نمادی برای مصرف پایین انرژی است مواجه خواهید شد، اما به یاد داشته باشید بهطورکلی میزان مصرف انرژی برق در کولرهای گازی حتی در بهترین شرایط تقریباً سه برابر بیشتر از کولرهای آبی است. بنابراین سعی کنید با توجه به شرایط اقلیمی و البته موقعیت مکانی محل موردنظر خودتان میان کولرهای آبی و گازی آن دسته که کمترین میزان مصرف انرژی را دارند، انتخاب کنید تا علاوه بر کمک به اقتصاد خانواده به بحث صرفهجویی نیز اهمیت داده باشید.

معایب و محاسن انواع کولر

جای تردید نیست هم کولرهای آبی و هم کولرهای گازی دارای معایب و محاسنی مختص خود است؛ بنابراین لازم است درباره آنها اطلاعاتی داشته باشیم. هرچند گاهی اوقات این شرایط اقلیمی محل موردنظر ما امکان انتخاب میان این دو وسیله را گرفته و فقط یک گزینه مقابلمان قرار میدهد.بهطورکلی مهمترین عیب کولرهای آبی یا همان جعبههای آبیرنگ نوستالژیک خاطراتمان، پرمصرف بودن و گاه بازدهی پایین آنها بخصوص در میزان مصرف آب است، اما نکته دیگری که کولرهای آبی را گاهی اوقات از فهرست خرید افراد حذف میکند، بحث آلودگی هوای کلانشهرهایی مثل تهران است، چون این نوع کولر نمیتواند هوای خارج از منزل را پاک، سالم و خنک داخل منزل، تحویل شما بدهد و حتی گاهی اوقات خود نیز به دلیل رشد قارچ روی پوشالهایش باعث ایجاد آلودگی و حساسیت برای افراد نیز میشود، اما در کولرهای گازی در صورت انتخاب برند قابلاعتماد و اندازه مناسب برای محل موردنظر صرفاً میتوان هزینه بالای نگهداری را در نظر گرفت، چون واقعاً مشکل اضافهای در آنها نسبت به نوادگانشان نیست.