هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   187   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

جلوی افزایش اجاره گرفته شود

علیرغم کثرت اخبار روزانه در مورد کنترل قیمت مسکن و اجاره متاسفانه مسئولان تا کنون نتوانسته اند برای قیمت اجاره راهکار مناسبی بیاندیشند راهکاری که از دغدغه فکری و روحی مستاجران بکاهد ارسال نامه های وارده به عنوان دردل به این نشریه در مورد هزینه های بالای اجاره مسکن نشان از این دارد که قسمت اعظم دغدغه مردم مربوط به اجاره است.لازم است مسئولان مربوطه هر چه سریعتر به فکر ارایه راهکار عملی نه اکتفا به شعارهای معمول و متداول باشند.یکی از نامه های وارده به پیام ساختمان را که از یکی از استان های کشور به دستمان رسیده  در متن زیر بخوانید:

نشریه وزین پیام ساختمان،آقای نصیری

 با سلام و خسته نباشید نشریه 31/3/93 شما رامطالعه کردیم با عدهای از همکاران بازنشسته به شما خسته نباشید می گوییم  مقالههایی که در مورد مشکلات مسکن چاپ کردید فوقالعاده بود. چنان قشنگ و گویا به مسائل مسکن و خریدوفروش پرداختهاید که راحت میتوان در مورد آن صحبت کرد و من خواننده از شما مسئولان نشریه اجازه میخواهم درد دلی با دولتمردان عزیز و محترم داشته باشم. من یک بازنشسته هستم .تمام حقوق من برای اجاره میرود و حقوق همسرم به مسائل زندگی و فرزندان و حتی ازدواج آنها....

اگر نوشتهام را چاپ کنید خوشحال میشوم البته هر طور که شما صلاح بدانید اگر هم چاپ نکنید باز هم خوشحال میشوم چون میدانم بالاخره اشارهای خواهید کرد.

اجاره مسکن نه صنف دارد نه سقف

هر رشتهای، هر شغلی صنفی دارد اما خریدوفروش مسکن و اجاره خانهها ،کرایه و ودیعه مسکن هیچ صنف و سقفی ندارد. یک مالک هر سال هر طور که دلش بخواهد ودیعه یا اجاره رابدون اصول بالا و پایین میکند باید اجاره ملک را با توجه به قیمت آن تعیین کرد. قشر ثروتمند با این گرانی مشکلی ندارد ولی قشر متوسط ... دولتمردان ما باید دست بنگاههای معاملات را کوتاه کرده و آنان را کنترل کنند. اگر به سال89-91 برگردیم صد قدم جلو گذاشتهایم. در حال حاضر قشر متوسط قدرت خرید با این گرانی را ندارد. در حال حاضر قیمتها ثبات ندارد. اجاره مسکن قابلکنترل نیست باید با گرانفروشان و فرصتطلبان مسکن برخورد جدی کرد. باید مالیات سنگین به اجارههای بالا تعلق گیرد. جهش قیمت مسکن نباید داشته باشیم. مثل کشورهای دیگر نرخ افزایش قیمت مسکن باید پایینتر از نرخ تورم باشد. کمی به آمارهای گذشته برگردیم. جوانان ما از ازدواج  میترسند چون گرانی مسکن جوانان را نسبت به ازدواج دلسرد کرده...

ما به یاری شما دولت عزیز نیاز داریم تا رشد کنیم. باید جلوی گرانفروشی و  افزایش اجاره مسکن گرفته شود. این حق هر ایرانی هست که بعد از عمری یکخانه داشته باشد. در طی دو سال گذشته قیمتها 3 برابر شده است.

 

با آرزوی موفقیت

بازنشسته55 ساله از گیلان