هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   187   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

ساختمان iGuzzini

این عمارت که بین دوبزرگراه قرار گرفته، دفتر مرکزی نورپردازی با نام تجاری iGuzzini  است که توسط یک معمار اسپانیایی به اسم Josep Miàs از شركت معماری MiAS به انجام رسیده است.

زیرزمین این ساختمان، تاریك و ساخته شده از بلوكهای بتنی و محل سالن نمایش نورپردازی، انبار، تالار سخنرانی ، اتاق کنفرانس وپارکینگ است. این دفتر اداری پنج طبقه  چارچوب فولادی داشته و مرکز توخالی آن با شیشه پوشیده شده است.بابهرهگیری از شیب زمین، صحن شامل انباری، پارکینگ، سالن نمایشگاه، سالن سخنرانی، نمایش نورپردازی، اتاق کنفرانس و سیستمهای مکانیکی است. تمام این فضاها نیاز به مکانی تاریک دارند تا ویژگیهای نورپردازی مصنوعی را بتوان نشان داد.بیرون طبقات مجهز به یک طبقه بزرگ در فضای باز است که با پانلهای مختلف پوشیده شده و انعطافپذیری مورد نیاز را برای نمایشهای مختلف برای نمایشگاه در فضای باز را داراست. در بالای طبقه، چشمگیرترین بخش این مجموعه است كه دفاتر مدیریتی و عمومی و همچنین بخشهای تحقیقاتی قرار گرفتهاند.در واقع، دفاتر دور پاسیوی نورگیر با ساختار تک ستونی با پنج دکل فلزی ساخته شدهاند. انتهای دکلها با کابلهایی به ده پایه عمودی متصل شده که محدودیت خارجی منطقه را از بین میبرد. بنابراین، کل ساختمان بر پایه یک ستون مرکزی است.نمای خارجی دفاتر، طبقه خارجی را میپوشاند و نمای داخلی پاسیو شامل پوسته شیشهای جالبی است. بدینگونه، از دفاتر، چشمانداز 360 درجه را میتوان مشاهده کرد.نمای شیشهای که سطوح آفتابگیر هستند با محافظ خورشیدی ساخته شده از ساختار سه بعدی فلزی پوشیده شده است. این نمای پارچهای قابلیت بازتاب اشعه دارد ولی نفوذپذیری بصری ممکن است. این قابلیت هندسی انعطافپذیر بسیار کارآمد است زیرا محافظ خورشیدی شکل طبقات و ساختمان را به خود میگیرد. در طول روز، ساختمان از بیرون شبیه به یک حجم مات دیده میشود که آسمان در بخش شمالی آن منعکس شده و در بخش جنوبی یک حجم نیمکره دیده میشود. از داخل، مشاهدات کاملاً متفاوت است زیرا قطعی بین فضای درون و بیرون نیست. اما در طول شب، تمام این ویژگیها معکوس میشود و حجم کروی به یک فانوس دریایی تبدیل میشود و داخل ساختمان با شفافیت کامل از تمام نقاط بزرگراهی که از کنار آن میگذرد، قابل رؤیت است.