نیایشگاه Kamppi

شمار نشریه : 187

نیایشگاهKamppi  در ضلع جنوبی میدان Narinkka در هلسینكی (پایتخت فنلاند) واقع شده است. این سازه كه در یكی از پر ازدحامترین فضاهای شهری فنلاند قرار گرفته، محیط را به آرامش دعوت مینماید. این ساختمان خاجی شكل كوچك با نمای چوبی منحنی، منظره شهر را زیبا ساخته است.

همزمان، فضای داخلی این نیایشگاه آرام مردم را به آغوش خود فرا خوانده و از سر و صدا و هیجانات زندگی شهری كه در بیرون در جریان است دور میكند.این نیایشگاه از تمام جهات قابل دسترسی است. اگر از سمت Simonkatu میآیید، به میدان كوچكی میرسید كه اگر مستقیم ادامه دهید به میدان Narinkka خواهید رسید. از آنجا پس از طی كردن پلهها به قسمت ورودی میرسید. قسمت ورودی شامل دو نمای شیشهای است كه رو به میدان Narinkka و ساختمان Narinkka میباشد.

فقط فضای نیایشگاه اصلی چوبی است. فضاهای فرعی رو به میدان قرار دارند. فضای ورودی دو برابر نیایشگاه است كه پس از ورود، با روحانیون ومددكاران اجتماعی ملاقات خواهید كرد.فضای قسمت خاجیشكل بسیار آرام است و به نظر میرسد كه با سر و صداهای بیرون فاصله زیادی داریم. روشنایی بر روی سطح منحنی فضا را گرم میكند. دیوارهای داخلی نیایشگاه از چوب درخت توسكای مشمعی ساخته شده و مبلمان نیز چوبی است.