هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   187   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

نیشگون به جراید!

هفت صبح: با پول اجاره چند سال، صاحبخانه میشوید؟

*: صاحبخانه؟ آنهم با پول اجاره؟  مزاح میفرمایید؟

اعتماد: آغاز خاموشیها بر فراز پایتخت

*: خاموشکنید، مسئولان توی نور نمیتوانند بخوابند!

دنیای اقتصاد: تصویب کاهش جمعیتپذیری تهران

*: و ابطال آن توسط آنهایی که دارند به تهران میآیند!

ابرار: احداث مترو در مرکز تاریخی اصفهان باید کارشناسی شود

*: چرا با عجله؟ بگذارید ساخته شود، بعد!

آفتاب یزد: از نرخ مسکن و اجارهبها راضی هستید یا خیر؟

*: گزینهای بالاتر از راضی ندارید؟!

همشهری: تخریبکنندگان باغهای شهری مجوز ساختوساز نمیگیرند

*: و شهرداری هم نمیبیند!

هفت صبح: وضعیت مسکن در ماه رمضان

*: یک سالی هست که مسکن روزه گرفته است!

جام جم: دستور دولت برای برخورد جدی با زمینخواری

*: زمینخواری، آسمان فروشی، کمبود آب! همهچیزمان تکمیل شد!

شرق: اختصاص وام ودیعه مسکن به کارگران

*: 20برابر حق مسکن به هزار تومانی

دنیای اقتصاد: تکمیل مالکیت در مسکن مهر

*: شما در و دیوارش رو تحویل بدین، مالکیت زمینش پیشکش!

هفت صبح: اجاره مسکن اجتماعی با 40 درصد درآمد خانوار

*: چه ارزون! اگه میشه دو تا بدین!

اعتماد: تخلیه ساکنان خانه رقصان در بزرگراه محلاتی

*: پیش از آنکه ساکنانِ گریان شوند!

ابرار اقتصادی: وقوع 1100 گودبرداری خلاف معیارهای فنی در کشور

*: خبرنگاری که فقط تا 1100 بلد است بشمرد!