34 هزار تخلف ساخت و سازهای روستایی

شمار نشریه : 186

گروه گزارش: معاون عمران روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ایران از برگزاری نخستین همایش ملی توسعه پایدار کالبدی - فضایی روستایی در اردبیل خبر داد و گفت: این همایش روزهای دوم و سوم تیرماه سال جاری در سه محور اصلی بررسی ابعاد مکانی- فضایی توسعه پایدار روستایی، مسکن و بهسازی روستایی و حکمروایی محلی و برنامهریزی کالبدی - فضایی برگزار میشود.

محمدرضا شاملو در نشست خبری این همایش گفت: استادان دانشگاه در این همایش جایگاه منظومههای روستایی در توسعه پایدار کالبدی - فضایی، برنامهریزی مکانی - فضایی روستاهای کوچک، توسعه پایدار کالبدی - فضایی روستاها پیرامون شهرها و کلانشهرها و مکانیابی روستاهای جدید و حفظ پیوندهای روستایی و شهری را مورد بحث و بررسی قرار میدهند.

وی به جایگاه طرح هادی در اصلاح کالبدی - فضایی روستاهای کشور اشاره کرد و بررسی آخرین وضعیت طرح هادی در روستاها، مقاومسازی مسکن در راستای توسعه پایدار روستایی، برنامهریزی برای طراحی مسکن روستایی، بهسازی بافتهای با ارزش روستایی و بررسی جایگاه گردشگری در توسعه پایدار روستایی را از محورهای مسکن و بهسازی روستایی عنوان کرد.

معاون عمران روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ایران اظهار داشت: بررسی حکمروایی محلی در مدیریت روستاها و مشارکت روستاییان در نهادهای محلی در راستای توسعه پایدار از مسایلی است که در این همایش مورد بحث و بررسی قرار میگیرد.

به گفته شاملو برای این همایش تاکنون 1215 مقاله علمی ارسال شده و شورای علمی 480 مقاله را مورد تأیید قرار داده و بر اساس رأی کمیتههای داوری 264 مقاله علمی برای طرح در این همایش پذیرفته شده است.

وی یادآور شد: ایجاد فضای مناسب در روستاها و توجه به مسایل پیرامونی آن سبب خواهد شد از میزان مهاجرت به شهرها و حاشیهنشینی در اطراف شهرها کاسته شود، ضمن اینکه حفظ اراضی و باغات کشاورزی و روستایی به عنوان محیط ارزشمند برای ما از اهمیت زیادی برخوردار است.

آمار و ارقام روستاها

محمدرضا شاملو در نشست خبری اولین همایش ملی توسعه پایدار فضایی و کالبدی روستایی در خصوص تعداد روستاهای کشور اظهار کرد: در حال حاضر بیش از 60 هزار روستا در پهنه سرزمینی ایران پراکندهشده که حدود 21 میلیون نفر یعنی 30 درصد از جمعیت کشور را تشکیل میدهند.

وی افزود: این مسئله خود دارای مزایا و معایبی است؛ مزیت از این جهت که هر کدام از روستاها نقش مهمی در تأمین امنیت کشور دارند و مشکل نیز از این منظر که خدماترسانی به روستاها با موانعی روبهرو بوده است.

معاون عمران روستایی بنیاد مسکن انقلاب با بیان اینکه در حال حاضر مشکل سکونت در شهرها به وجود آمده است، تصریح کرد: بخشی از جامعه شهری به زندگی در روستاها روی آوردهاند که در این میان باید دو مسئله مهم امنیت و بهداشت در روستاها مد نظر قرار گیرد.

معاون عمران روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ایران یادآور شد: روستاها مهمترین منبع تأمین محصولات کشاورزی و غذایی هستند و در اجرای اقتصاد مقاومتی نیز نقش مهمی بر عهده دارند.

بسته جامع مشکلات روستایی

معاون عمران روستایی بنیاد مسکن انقلاب با بیان اینکه نباید بافت معماری و فرهنگ روستاها را به هم بزنیم، گفت: باید در جهت حفظ تعالی و معمای بومی روستاها قدم برداریم.

وی افزود: در برنامهریزیها به صورت جدی ضعفهای روستایی مورد توجه قرار نگرفته و در برنامه چهارم و پنجم توسعه نیز، اگرچه بیشتر به مقوله روستاها پرداخته شد اما مسائل روستاها تحت تأثیر مشکلات شهرها قرار گرفته است.

شاملو ادامه داد: برای اولین بار در کشور یک بسته جامع و کامل از مشکلات روستایی آمادهشده و در آن ما سعی کردهایم پرداختن به مسائل کلی را در برنامهریزیهایمان کنار بگذاریم.

معاون عمران روستایی بنیاد مسکن انقلاب با بیان اینکه باید مشکلات شهری و مهاجرتهای ناخواسته و رشد حاشیهنشینی اتفاق افتاده بررسی شود، تصریح کرد: این اتفاقات ناشی از بیتوجهیها بوده که باید مسائل شهری و روستایی در کنار هم قرار گیرند و بررسی شوند.

محمدرضا شاملو افزود: به دنبال این هستیم که دیدگاه تصمیمگیرندگان نسبت به روستاها تغییر کند و در نظام برنامهریزی کشور جایگاه روستاها مورد توجه جدی قرار گیرد.وی تصریح کرد: هر روستایی در کشور ویژگیهای خاص خود را دارد و حفظ فرهنگ، آداب و رسوم، معماری و بافتهای قدیمی روستاها به عنوان گنجینههای ملی نیازمند توجه زیادی است.

وی یادآور شد: ایجاد فضای مناسب در روستاها و توجه به مسایل پیرامونی آن سبب خواهد شد از میزان مهاجرت به شهرها و حاشیهنشینی در اطراف شهرها کاسته شود، ضمن اینکه حفظ اراضی و باغات کشاورزی و روستایی به عنوان محیط ارزشمند برای ما از اهمیت زیادی برخوردار است.

شاملو گفت: توجه به مناطق روستایی، ضروری است و با توجه به اینکه برنامه ششم توسعه اقتصادی کشور تا سال آینده تدوین خواهد شد، این همایش با نگاه به برنامههای گذشته و رفع نقاط ضعف ، راهکارهای لازم را برای توسعه روستاها عرضه میکند.

وی با اشاره به بحث گردشگری روستایی گفت: در روستاهای هدف گردشگری مالکان و علاقهمندان به ارائه خدمات و ساخت «مسافرکاشانه»، به جای یک وام برای ساخت واحد مسکونی دو فقره وام دریافت میکنند.

طرح هادی و بهسازی محیط روستاها

معاون عمران روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ایران در خصوص اجرای طرح هادی در روستاهای کشور گفت: اجرای طرح هادی در روستاها به صورت مستمر پایش میشود تا همچنان روستاها به عنوان مکانی ارزشمند به عنوان مقصد گردشگران مورد توجه قرار گیرد و به تدریج روستاهای کشور به مکانی مناسب برای آرامش و استراحت تبدیل شود.

وی درباره طرح هادی گفت: تاکنون برای بیش از 33 هزار و 100 روستای بالای 20 خانوار طرح هادی تهیهشده که در مجموع 82 درصد از روستاهای بالای 20 خانوار را شامل میشود.

وی یادآور شد: بر اساس تفاهمنامهای که سال 1391 بین بنیاد مسکن، وزارتخانههای راه و شهرسازی، کشور و سازمان میراث فرهنگی به امضا رسید برای نخستین بار طرحی در 50 روستا که از ظرفیتهای گردشگری برخوردار هستند آغاز شده تا ضمن احیای بافتهای قدیمی و ارزشمند این روستاها با افزایش سفر به آنها درآمدهای روستاییان نیز در این مکانها افزایش یابد.

وی با بیان اینکه تاکنون در 13 هزار و 500 روستا عملیات بهسازی محیط روستا به اجرا درآمده است، افزود: برنامهریزی ما این است که تا پایان برنامه پنجم توسعه تمام روستاهای بالای 20 خانوار را تحت پوشش قرار دهیم تا تمام ساخت و سازها در این روستاها طبق ضوابط و مقررات انجام شود.

تخلفات در ساخت و سازها

معاون عمران روستایی بنیاد مسکن از ارسال گزارش 34 هزار تخلف ساختوساز در روستاها در 4 سال اخیر خبر داد و گفت: تعلل مقامات محلی و ابهامات قانون موجب تشدید تغییر کاربریها و تخلفات در روستاها شده است.

معاون بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با اشاره به این که تعدادی از این تخلفات در کمیسیون ماده 99 مطرح و دستور تخریب یا جریمه صادر شده است افزود: بنیاد مسکن وظیفه برخورد با متخلفان را ندارد و این به عهده دهیاریها است که با تخلفات کاربریها در روستاها برخورد کنند.