هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   156   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

طرح تفصیلی فعلا اصلاح نمی شود

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه طرح تفصیلی تهران بعد از گذشت یک سال از عملیاتی شدن آن دارای نقاط ضعف و قوت است، گفت: هیچ پیشنهادی مبنی بر اصلاح طرح تفصیلی تهران به دبیرخانه شورای عالی معماری و شهرسازی نرسیده است.

میرمحمد غراوی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا اصلاحاتی برای طرح تفصیلی تهران رخ داده است، گفت: تاکنون پیشنهاد مشخصی برای تغییرات در طرح تفصیلی تهران به دبیرخانه شورای عالی معماری و شهرسازی نرسیده است. البته شاید در آینده نیاز به تغییراتی باشد اما هنوز یک سال از اجرای طرح نگذشته است که بخواهند برای آن تغییراتی ایجاد کنند.وی افزود: طرح تفصیلی تهران ابتدا باید تجربه و نقاط ضعف و قوت آن استخراج شود  وآن وقت اگر ضرورتی ایجاب شد، میتوان در خصوص اصلاح و تغییر طرح تفصیلی تهران اقدام کرد.

غراوی اضافه کرد: پیشنهاد اصلاح طرح تفصیلی تهران ابتدا باید در کمیسیون ماده 5 استان مطرح و سپس به شورای عالی معماری و شهرسازی ارائه شود تا پس از بررسی اگر طرح نیازمند اصلاح بود برای تصویب آن اقدام کرد.

معاون وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به این سؤال که در اوایل سال 91 پس از ابلاغ طرح تفصیلی تهران شما عنوان کرده بودید که امکان اصلاح طرح تفصیلی تهران در پایان سال 91 وجود دارد، گفت: هر آنچه که در گذشته تصویب شده ، ملاک عمل است و هیچ تغییراتی غیر از آن ارائه نشده است. بنابراین هرگونه تغییر یا حذف ابتدا باید در کمیسیون ماده 5 تصویب شود و اگر با طرح جامع مصوب تهران مغایرت داشت باید به شورای عالی معماری شهرسازی بیاید و مصوبه جدید اخذ کند.

غراوی با بیان اینکه 11 عضو از وزارتخانه های مختلف عضو کمیسیون ماده 5 هستند، گفت: طرح تفصیلی تهران پایین دست طرح جامع تهران است یعنی ابتدا طرح جامع تهران به عنوان یک سند بالادستی مصوب میشود که توزیع جمعیت و استقرار فعالیتهای مورد نیاز جمعیت در یک افق 10 ساله مشخص میشود که در شهر به چه ترتیبی باشد. وی افزود: روی این اصل طرح جامع تهران این جمعیت را در مناطق مختلف تهران توزیع میکند و میگوید که به عنوان مثال در افق 10 ساله جمعیتها در مناطق باید به چه شکل باشد