هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   186   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

اضافه شدن بند جدید به قبوض برق

یک مقام مسئول در وزارت نیرو با اشاره به اضافه شدن بند جدید عوارض به قبوض برق با اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانهها، از تخصیص وام 5 میلیون تومانی به مشترکان خانگی برای نصب نیروگاههای برق خانگی با ظرفیت یک کیلووات خبر داد.

وی افزود:به منظور اجرای  سیاست کلان افزایش ظرفیت تولید برق پاک با موافقت مجلس و دولت، با اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانهها بند جدیدی به نام اخذ عوارض فروش به قبوض برق مشترکان اضافه شده است که قرار است از محل منابع اخذ عوارض، دولت وام و تسهیلات بلاعوض در اختیار نیروگاههای برق خورشیدی منازل قرار دهد.

مسعود خاني در تشریح جزئیات اعطای تسهیلات و وامهای بلاعوض به مشترکان برق خانگی، گفت: امسال از محل دريافت عوارض برق مصرفي مشتركان، تسهيلات استفاده از انرژي خورشيدي به 12 هزار مشترك خانگي پرداخت ميشود. این مقام مسئول در وزارت نیرو با اعلام اینکه سال گذشته از محل دريافت عوارض برق در مجموع يكهزار مشترك از طريق نصب پنل هاي خورشیدی از انرژی برق برخوردار شدند، اظهار داشت: بر اساس دستورالعمل تدوینشده ظرفيت پنل هاي خورشيدي براي مشتركان از يك كيلووات تا 20 و 50 كيلووات میتواند متغير باشد.

مجري طرحهای عوارض برق توانير با یادآوری اینکه سال گذشته در راستاي ترويج استفاده از انرژيهاي نو، پنلهاي خورشیدی براي مساجد و مدارس به صورت رايگان نصب شد، تصریح کرد: در اين راستا 100 درصد هزينه نصب سيستم خورشيدي براي مساجد و مدارس از محل عوارض برق تأمین شد.

وی در تشریح برنامههای سال جاری اجرای این طرح، گفت: بر اساس برنامه تدوینشده در سال جاري، تصميم بر آن است كه تا حد امكان نيروگاههاي خورشيدي براي مشتركان خانگي نصب شود كه در همین راستا نيز نصب نيروگاه خورشيدي براي 12 هزار مشترك هدفگذاری شده است.