هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   186   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

صنعت تاسیسات تقویت شود

گروه تاسیسات: پنجمین کنفرانس بینالمللی گرمایش، سرمایش و تهویه مطبوع، سه شنبه بیستم خردادماه با حضور برخی مسئولان وزارتخانههای صنعت معدن و تجارت، راه و شهرسازی و با شرکت روسای انجمنهای مرتبط و پیمانکاران تولید و تأمینکنندگان تجهیزات و سیستم های تأسیساتی و جمعی از اساتید دانشگاهی و شرکتهای خصوصی در محل پژوهشگاه صنعت نفت تهران برگزار شد.

به گزارش خبرنگار پیام ساختمان، در این کنفرانس که جمعی از دستاندرکاران شرکتهای تجهیزات و سیستم های تأسیساتی و مدیران صنعتی حضور داشتند، بهزاد عمرانی دبیر کمیته صنعت کنفرانس، حمزه لو استاد دانشگاه صنعتی شریف، جواد نوفرستی کارشناس شورای سیاستگذاری جامعه ایمن، شهرام دلفانی رئیس بخش تأسیسات ساختمانی مرکز تحقیقات وزارت راه و شهرسازی به ارائه راهکارها، طرحها و دستاوردهای علمی این صنعت پرداختند.

نباید از انرژیهای پاک غافل شد

حمزه لو، استاد دانشکده مکانیک دانشگاه شریف، یکی از سخنرانان پنجمین کنفرانس بینالمللی سرمایش گرمایش و تهویه مطبوع گفت: برای توسعه یک صنعت به عواملی چون؛ سرمایه، توان تکنولوژیک و بهروز، وجود بازار و دانش مدیریت لازم است که امیدواریم با مدیریت کلان دولت، عرصه در این زمینه برای سرمایهگذاری و توسعه کشور گشوده شود.

این استاد دانشگاه ادامه داد: با توجه به سهم بالای صنعت ساختوساز در کشور مسلماً سرمایش و گرمایش در ساختمانهای مسکونی درصد بالایی از این تجهیزات را میطلبد بنابراین رعایت اجباری استانداردها، استفاده از مصالح ساختمانی همچون پنجرههای مناسب و مطابق با سیستم های سرمایشی و گرمایشی روز دنیا و سیستم های کنترلی امری اجتنابناپذیر است.

وی اظهار داشت: گام اول آموزش جوانان در دانشگاهها تدریس دروس گرمایش و تهویه مطلوب سیستم های تأسیساتی ساختمان، مطابق با سرفصلهای جهان امروز و مشارکت و همکاری تنگاتنگ مهندسان با تجربه در این زمینه است و گام دوم تقویت صنایع داخلی و ایجاد فضای مناسب جهت تحقق چهار عنصر یادشده و ارتباط تنگاتنگ با دانشگاههاست.ضمن اینکه همکاری تکنولوژیکی با شرکتهای به نام دنیا برای ارتقای سطح کیفی محصولات داخلی در سطح جهانی مکمل گام اول است.

حمزه لو تاکید کرد: فراموش نکنیم که در کشور ما فقط 75 میلیون از شهروندان خواهان شرایط زندگی مطبوع نیستند بلکه با در نظر گرفتن موقعیت ژئوپولیتیک کشور ما با حدود 350 میلیون مشتری مواجه هستیم و باید بتوانیم بخش بزرگی از بازار سرمایش و گرمایش منطقه را به خود اختصاص دهیم.

اثری از ردپای تحقیقات در مقررات ملی ساختمان نیست

رئیس بخش تأسیسات ساختمانی مرکز تحقیقات راه و شهرسازی از دیگر سخنرانان همایش نیز با اشاره به چالشهای تحقیقات در صنعت تأسیسات گفت: مردم کشور ما آنچه که از ساختمان و تأسیسات طلب میکنند ایمنی تجهیزات، آسایش حرارتی در ساختمان، سیستم سازگار با استفادهکننده و در نهایت هزینههای این تجهیزات است به گونهای که برای مصرفکننده قابل تأمین باشد.

دلفانی افزود: متأسفانه نتوانستهایم در این صنعت آنچنان که باید پاسخگوی نیاز مردم باشیم و هنگام آسیبشناسی نیز طبق روال رایج کشور، سعی میکنیم انگشت اتهام را به سمت یکدیگر بگیریم. مثلاً سیاستگذاران کلان کشور مردم و فرهنگسازی را مطرح میکنند، یا معتقدند صنعت دچار مشکل است که نتوانسته تمهیدات لازم را بیندیشد. وی اظهار کرد: در کجای مقررات ملی ساختمان و نظام فنی کشور استانداردهایی چون نشریه 128، مباحث 14، 16، 17 و یا 19 مقررات ملی ساختمان یا راهنماهای پیوستی، ردپای تحقیقات دیده میشود. پس اگر مشاهده نمیشود یعنی مشکلات بزرگی وجود دارد.

دلفانی با اشاره به میزان بالای مصرف انرژی در کشور ادامه داد: از 8 سال پیش عنوان میشد که قیمت حاملهای انرژی پایین است و به همین دلیل مردم رغبت به مصرف بهینه انرژی ندارند، اما اکنون علیرغم افزایش قیمت حاملهای انرژی، مطابق با آمارها همچنان مصرف انرژی از سوی مردم مدیریت نشده است. وی تصریح کرد: به اعتقاد من اگر افزایش قیمت حاملهای انرژی با همین شیبی که دولت در مجلس مصوب میکند ادامه پیدا کند باز هم اتفاقی نخواهد افتاد و این واقعیت  را باید بپذیریم که مشکل از مردم نیست و تا زمانی که اطلاعات و امکانات لازم برای مدیریت مصرف انرژی به مردم ارائه نشود نمیتوان انتظار مدیریت مصرف را داشت.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر با توجه به شرایط مصرف انرژی در کشور برای شرایط آب و هوایی، سیستم های تهویه مطبوعی مناسبی نیافتهایم، گفت:  بیش از 35 درصد انرژی کشور در ساختمانها مصرف میشود که با ادامه این روند طی 15 سال دیگر اگر منابع نفتی موجود باشد همه را باید در ساختمانها بسوزانیم.

دانشگاهها باید همپای صنعت باشند

دلفانی تصریح کرد: طبق بررسیهای صورت گرفته توسط یک طرح تحقیقاتی طی 40 سال گذشته، بیش از دو نیم درجه سلسیوس به دمای شهر تهران افزودهشده که دقیقاً در مقایسه منحنی رشد این دما با منحنی رشد افزایش جمعیت، منطبق است. این روند یک خطر است و اگر این شیب را بپذیریم شاید در 15 سال دیگر حتی نتوانیم از کولر آبی در تهران استفاده کنیم.

رئیس بخش تأسیسات ساختمانی مرکز تحقیقات راه،مسکن و شهرسازی با اشاره به راهکارهای موجود در این زمینه گفت: باید یک تغییر نگرش جدی در دانشگاهها در ارتباط با صنعت به وجود بیاید. متأسفانه دانشگاهها به شبیهسازی روی آوردهاند در نتیجه روی اعداد و آمار حساسیت لازم وجود ندارد و صنعت نمیتواند به این اعداد و رقم اعتماد کند، ضمن اینکه جای این آزمون خطا هم در صنعت نیست، همین موضوع منجر به ایجاد رابطه شکننده و گسسته صنعت با دانشگاه شده است.

وی ادامه داد: چندین سال است که در دانشگاههای کشور در زمینه مصرف انرژی مطالعه علمی میشود ولی برای بدیهیاتی که در این صنعت به عنوان معضل وجود دارد تدابیری اندیشیده نشده است، درحالیکه دانشگاهها باید همپای صنعت باشند اما گوش شنوایی در دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی برای مشکلات صنعت تأسیسات وجود ندارد.