هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   186   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

تخریب خانه حسام لشگر

خانه حسام لشگر یکی از بناهای ارزشمند دوره قاجار شهر تهران است که با قدمت بیش از 100 سال در محدوده بازار تهران و خیابان خیام واقع شده است. این اثر که مالکیت شخصیت تاریخی آن در پرونده ثبتی مشخص نشده است، روزگاری یک ملک بوده که امروز به دو ملک شرقی و غربی تقسیم شده است.

 بنا بر آنچه در پرونده ثبتی این اثر که در شهریور سال 1384 تهیه شده است، بخش شرقی از جمله شاخصههای معماری آن تالار شاهنشین و پنج دری است، در ادوار گذشته به عنوان نمایشگاه و انبار فرشهای ارزشمند و عتیقه استفاده میشد اما امروز تبدیل به انبار پارچه شده است. بخش غربی نیز به حال خود رها شده و تخریب رخ بام و  شرفیهای ضلع شمالی گواه بر این موضوع است. از این قسمت به عنوان خانه مسکونی و سفرهخانه سنتی استفاده میشد و بعدها متروکه شد. در پرونده ثبتی این اثر ذکر شده است که مالک بخش غربی همواره در صدد تخریب این بنا بوده و به دلیل همکاری نکردن او با عوامل تهیه پرونده ثبتی، بخشی از بنای قسمت غربی با هدف تخریب و ساخت پاساژ، در آستانه نابودی قرار دارد.

 این تفکر باعث شد تا مالک همواره درصدد تخریب این بنا بر آید و حتی در موارد مختلف مالکان این دو بخش سعی داشتهاند این بنا را تجاری جلوه دهند و از این طریق بنا را تخریب کنند که با آگاهی مردم و نامهنگاری با رئیس وقت شورای شهر تهران، از این اقدام جلوگیری شد.

 حال امید غنمی مدیرکل حقوقی سازمان میراث فرهنگی، صنایعدستی و گردشگری کشور در مصاحبهای اعلام کرد که به دلیل شکایت مالک خانه حشام لشگر به دیوان عدالت اداری،  این اثر در حال خروج از فهرست آثار ملی کشور بوده و حکم دادگاه اولیه نیز به نفع مالک صادر شده است.