هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   186   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

ریزش ساختمان بر اثر واژگونی دکل اینترنتی

یک ساختمان دو طبقه در خیابان سنایی بر اثر واژگونی دکل اینترنتی ریزش کرد.

شهرداری تهران اعلام کرد این حادثه به دلیل واژگونی دکل اینترنتی که روی این ساختمان نصب شده بود، رخ داده و نیروهای ایستگاه 3 آتش نشانی در محل حضور یافتند.

بر اساس این گزارش در زمین مجاور این ساختمان گودبرداری صورت گرفته اما دلیل اصلی حادثه واژگونی دکل اینترنتی بوده  است.

گفتنی است در توفان اخیر تهران این دکل دچار تخریب شده و حادثه مذکور به دلیل واژگونی آن صورت گرفته و گودبرداری ساختمان مجاور نقشی در این حادثه نداشته است.