هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   186   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

مخالفت با برج سازی مجاور برج میلاد

درحالی که کارگاه ساختمانی عظیمی کنار برج میلاد (جنب اتوبان همت) برپا شده و روند عملیات احداث برجهای دوقلو در آن بهراحتی توسط شهروندان قابل مشاهده است؛ اعضای شورای شهر تهران برای چندمین بار نسبت به این پروژه تذکر دادند. دو عضو شورای شهر تهران، با تذکر نسبت به پروژه ساخت فاز دوم برج میلاد، به روند ساختوساز برجهایی که در کنار برج میلاد در حال احداث است، اعتراض کردند و خواستار توقف پروژه تا مشخص شدن نتایج رسیدگی به این موضوع شدند.

اقبال شاکری، عضو شورای شهر تهران با اشاره به روند گودبرداری این پروژه، اظهار کرد: در حال حاضر، اجرای فاز دوم برج میلاد و گودبرداری آن انجام شده که این موضوع مورد اختلاف شورا و فرمانداری است، و درواقع پروژه به صورتی رها شده است که تقاضا میشود هر چه زودتر در این زمینه رسیدگی شود. وی افزود: شورای شهر نیز باید در کمیسیون عمران این طرح را بررسی کند و از سازمان سرمایهگذار و عوامل درگیر این پروژه بخواهد فعلا کار را متوقف کنند.

طرح، مورد تایید شورا نیست

مهدی چمران، عضو کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر نیز با بیان اینکه این موضوع هیچ ربطی به فرمانداری ندارد، گفت: طرحی که برای فاز دوم برج میلاد انتخاب شده است، مورد تایید شورای شهر تهران نبوده و نیست.وی ادامه داد: چندی پیش بدون اطلاع شورای شهر، مسابقه بینالمللی برای احداث فاز دوم برج میلاد برگزار شده،در حالی که شورای شهر با ساخت هتلهای بلندمرتبه در مجاورت برج میلاد مخالف است.

وی تصریح کرد: ما در این زمینه اعتراض داریم و اعتراض خود را اعلام کردهایم و امیدواریم مجددا مسابقهای درخصوص برگزیده شدن طرح فاز دوم برج میلاد برگزار شود.سال گذشته اعضای قبلی شورایشهر برای اولینبار با اقدامات عمرانی در مجاورت برج میلاد که آن زمان تازه شروع شده بود، مخالفت کردند و قرار شد کار متوقف شود.