هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   186   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

5 کیلو وزن هر متر مربع دیوار

گروه ساختوساز: در سالیان اخیر فناوریهای زیادی به اسم صنعتی سازی وارد کشور شدهاند که حتی گاهی اوقات با ساختوساز سنتی تفاوتی ندارند درحالیکه صنعتی سازی باید توأمان فاکتورهای سریع سازی، ارزانسازی و مقاومسازی را دارا باشد. در شماره گذشته گفتگویی با محمودی، مدیرعامل یکی از شرکتهای صنعتی ساز داشتیم. ایشان در گفتگو با خبرنگار پیام ساختمان به تهیه پکیج صنعتی سازی اشاره و ادعا کردند قادریم یک ساختمان 54 متری را در8 ساعت بسازند. کاری که در صنعت ساختمان ما که پروژهها همواره از زمانبندی عقب هستند، قابلتحسین است. در این شماره خبرنگار ما برای بررسی شیوه ساخت ساختمان 54 متری در8 ساعت به سراغ مهندس یعقوب ظروفچیان، رئیس هیئتمدیره این شرکت رفته است.

استفاده از معلولان

اولین چیزی که وقتی وارد کارخانه تولید شرکت شدیم، جلب توجه میکرد، اشتغال حدود 80 کارگر کر و لال بود. وقتی علت ماجرا را پرسیدم، پاسخ شنیدیم: به هر حال آنها هم حق دارند در جامعه کار کنند و هم از بدو تأسیس شرکت سعی کردهام از نیروهای معلول در بخشهای مختلف استفاده کنم. ما در برابر اشتغال جامعه مسئول هستیم.

دیواری ارتجایی که با دو کارگر جابهجا میشود

یکی از مهمترین بخشهای شرکت تولید اجزای دیوارهای سبک با یک شیوه کاملاً صنعتی بود. از ابتداییترین مرحله تولید دیوار سبک تا مرحله آخر، کار به صورت مدولار پیش میرفت. محصول نهایی دیوارهایی 3 در10/1 یونولیتی سبک بود که البته در اقدامی توسط شبکه مش مسلح شده بود.(دیوارهای s.wall) با قرار گرفتن سه قطعه یونولیتی در کنار یکدیگر، یک دیوار 9 متری حاصل میشد که آنقدر وزن دیوارها سبک بود که با استفاده از دو کارگر کاملاً جا به جا میشد. علاوه بر این تمامی اتصالات مورد نیاز ساختمان به شیوه کاملاً صنعتی تولید میشد و درعینحال شاهد کمترین پرت مصالح در کارگاه بودیم. کارگران به سرعت کار میکردند و یک نفر هم مدام کارها را از نظر کیفی کنترل میکرد.

دستگاههای تمام ایرانی

ظروفچیان گفت: طراحی همه دستگاهها را خودم انجام داده ام و این کار هیچ سابقهای در ایران و حتی جهان ندارد. پس از اینکه دیوارهای سه متری توسط چند گیره به هم بست میشد، روی آنها رابیتس قرار میگرفت. شماره پیش در صفحه کالای برتر نشریه تولیدکنندگان مطرح کرده بودند که اندازه رابیتس در کشور 60 در40/2سانتیمتر است، حال آنکه برای یکدست شدن کار، ظروفچیان دستگاهی را ساخته بود که رابیتس را در اندازه10/1در3 تولید میکرد. استفاده از رابیتس روی قطعات باعث میشد که مرحله نازککاری با سرعت و کیفیت بیشتری صورت بگیرد.

صرفهجویی در زمین

همانطور که در مقدمه اشاره کردیم قبلاً از ساخت یک خانه 54 متری در8 ساعت خبر داده بودند. ما هم مشتاق شدیم که از ساختمان مورد نظر بازدیدی داشته باشیم. به همراه رئیس هیئتمدیره و چند نفر از مهندسان به ساختمان مورد نظر رفتیم و از آنها توضیحات احداث بنا را خواستار شدیم.

ظروفچیان در خصوص این ساختمان گفت: اگر بر اساس آئین نامه مبحث 18و19 مقررات ملی ساختمان کار میکردیم، باید قطر دیوار 27 سانتی متر بود. اگر در زمین 54 متری که 40 متر دیوار پیرامونی دارد، این کار را انجام می دادیم، 11 مترمربع زمین صرف احداث دیوار میشد. درحالیکه با شیوه کار ما در مجموع چهار متر از زمین صرف احداث دیوار پیرامونی شده است. به عبارتی ما 7 مترمربع به فضای یک ساختمان 54 متری اضافه کردیم.

سیستم مورد استفاده

وی در ادامه به «اسکلت پیچ و مهره ای با قاب خمشی در دو جهت و سیستم باربر لرزهای» به عنوان سیستم مورد استفاده اشاره کرد و گفت: سازهها به هم صلب نیستند و اگر زمانی کسی بخواهد به هر دلیلی عقبنشینی کند، یک دهانه را حذف میکند و نیازی به تخریب ساختمان و احداث مجدد نیست. علاوه بر این همان دیوارها میتوانند با دمونتاژ در محل دیگر مورد استفاده قرار گیرند .

خیالتان از جهت آوار دیوار راحت باشد

ظروفچیان گفت: یکی از اصلیترین علل تلفات در هنگام زلزله وجود دیوارها در داخل قاب است درحالیکه با استفاده از ورقهای میانگذر، این دیوار از سمت نمای بیرونی نصب میشود و همانطور که ملاحظه میکنید (چهار گوشه دیوار داخل ساختمان را نشان میدهد) کار به نحوی است که در صورت سقوط، دیوار به سمت بیرون هدایت میشود. وی در ادامه به سرعت بسیار بالا در اجرای ساختمان اشاره کرد و گفت: سیستم کار به گونهای است که تا دهانههای 20/6 سانتی متر نیازی به استفاده از بادبند و مهار بند نیست و به همین جهت محدودیت در مکان تعبیه پنجره هم برای مالکان وجود ندارد بنابراین اینکه گفته شود صنعتی سازی با طراحی دلخواه در تناقض است ،امری مردود میباشد.

تأسیسات بدون کندهکاری

رئیس هیئتمدیره این شرکت صنعتی ساز گفت: در این سیستم هر کدام از اجزاء در هنگام زلزله عملکرد جداگانهای دارند و سیستم صلب نیست که تمامی انرژی را به یک نقطه منتقل کند. پس از زلزلهها بسیاری از درها به دلیل فشار سازه دچار پیچش میشود اما در این سیستم چنین مشکلی را شاهد نیستیم.

وی سپس به نازککاری دیوارها اشاره کرد و گفت: همانطور که میبینید هیچگونه ترک مویی در سطح دیوار گچ و خاک به دلیل استفاده از رابیتس وجود ندارد. علاوه بر این برای برقکشی و تأسیسات مکانیکی نیازی به کندهکاری دیوار نیست چرا که خطوط تأسیسات از داخل شبکه دیوار قبل از اجرا رد میشود و از قبل نصب تمام تأسیسات پیشبینیشده است. به هر حال کندن و شیارزنی دیوار به مقاومت آن ضربه     می زند.

فراتر از مقررات ملی ساختمان

ظروفچیان گفت: اگر بر طبق مبحث 19 و18 مقررات ملی ساختمان کار میکردیم، وزن هر مترمربع دیوار به حدود 202 کیلوگرم میرسید درحالیکه هر مترمربع این دیوار (S.WALL)  5 کیلوگرم وزن دارد و البته دارای تأییدیه از مرکز تحقیقات راه و مسکن و شهرسازی هم میباشد. موضوع دیگری که لازم میدانم به آن اشاره کنم این است که این دیوار نیازی به گچ و خاک و سپس  مرحله گچکاری ندارد و پس از نصب دیوار میتوان مستقیم  دیوار را سفیدکاری کرد که این امر هم در کاهش هزینهها موثر است. وی تصریح کرد: با سیستم باربر لرزهای و قاب خمشی در دو جهت با استفاده از دیوارهای « S.WALL » میتوانیم تا 6 طبقه بدون استفاده از جوشکاری ساختوساز کنیم.