هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   158   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

ضوابط نما روی میز کمیسیون ماده پنج

مدیر کل معماری و ساختمان شهرداری تهران از تدوین ضوابط و مقررات نمای ساختمان‌ها خبر داد و گفت: این ضوابط به زودی پس از تصویب در کمیسیون ماده ۵ اجرایی می‌شود که بر اساس آن مالک بايد در زمان صدور پروانه و به همراه سایر نقشه‌های ساختمان، نقشه نما را نیز برای تأیید ارائه کند.

جواد کریمیان اقبال با اشاره به اهمیت نمای ساختمان‌ها گفت: از آنجا که نمای ساختمان‌ها، منظر عمومی شهر است، ساماندهی نمای بناهای کوچک و تک بنا‌ها در مناطق ۱، ۴، ۶ و ۲۲ سال گذشته پیش‌بینی شد و کمیته تخصصی معماری نما در این مناطق شکل گرفت. وی افزود: در این راستا از شهروندان نظر‌سنجی انجام گرفت و با مشارکت استادان و دانشجویان این رشته، در ‌‌نهایت معیاری کلی برای تدوین ضوابط نما مشخص شد که این کمیته، تدوین ضوابط و مقررات عام و خاص نما برای تک بنا‌ها و بناهای کوچک را در دستور کار خود قرارداد و بر اساس قانون شهرداری می‌تواند این ضوابط را ابلاغ و اجرایی کند.

مدیر کل معماری و ساختمان شهرداری تهران تاکید کرد: هم اکنون ضوابط و مقررات نما آماده و تدوین‌شده و به صورت لایحه به شورای اسلامی شهر تهران نیز ارائه شده است و پس از طی مراحل آن در کمیسیون ماده ۵ تصویب و اجرایی خواهد شد.

کریمیان اقبال تصریح کرد: در این ضوابط، احکام سلبی، ایجابی و پیشنهادی وجود دارد و از طریق چک لیست در مناطق کنترل می‌شود. وی اظهار کرد: با تدوین این ضوابط، مالک بايد در زمان صدور پروانه و به همراه سایر نقشه‌های ساختمان، نقشه نما را هم ارائه کند و بعد از تأیید، مانند دیگر نقشه‌ها، نقشه نما نیز لازم‌الاجراست.