هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   186   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

تخریب ساختمانی دیگر و خرابی های دوباره

شبنم عزیزی: پیام کوتاه بود، ریزش آپارتمانی 7 طبقه که عملیات ساخت آن روبه اتمام است. سراسیمه در محل حادثه حاضر شدم با این تصور که بخت یار باشد و مرگ یا زخمی شدن شهروندان را شاهد نباشم. اینجا منطقه نارمك ميدان 45 ضلع غربي است، ضلع شمال غرب میدان ساختمانی بلند با نمای شیک مشاهده میشود، اما دقت که میکنید، از داخل تمام طبقات فروریخته و از اسکلت فلزی آپارتمان فقط نمای آن باقی مانده است.

ظاهراً کارگران به موقع خود را نجات دادهاند، اما طبق گزارش کارگران و ساکنان، مجری -که همان مالک است - و مهندس ناظر هنگام وقوع حادثه حضور نداشتهاند. برخی همسایگان با نگاهی مملو از ترس مقابل ساختمان جمع شده و در حال نظاره هستند، برخی عابران نیز غرولندکنان و با هدایت مجری عصبانی از محل حادثه دور میشوند.

سعی کردم از داخل ساختمان بازدید و تصاویری ضبط کنم اما مجری با عصبانیت جلوی دوربین را گرفته و اجازه تهیه گزارش و عکس نمیدهد، با میانجیگری مهندس ناظر توانستم نظاره گر حادثه باشم. به دستور مالک ،کارگران با ورود به بام آن ساختمان خطرناک، به سرعت در حال پوشاندن پنجرهها با پوشش پلاستیکی هستند و از طرفی کارگران دیگری با کمک مالک در حال انتقال نخاله باقیمانده ناشی از تخریب به کامیونها میباشند.

اظهارات ضد و نقیض مهندس ناظر

علت تخریب را از مهندس ناظر ساختمان مورد نظر جویا شدم. وی گفت: در حال تخریب و تعویض پلها بودیم که به دلیل طول دهنه - فاصله زیاد دو ستون و به دلیل خطای کارگران حین کار میلگردها رها شده و سقف فرو ریخته است.

وی در توضیح بیشترحادثه عنوان کرد: دستور جلوگیری از کار دادیم تا عملیات مقاومسازی انجام شود! در حال مقاومسازی طبقه به طبقه ساختمان 5 طبقه بودیم و نیمی از کار را هم انجام داده بودیم، کارگران در حال تخریب سقف بودند تا مقاومسازی و پلها نیز تعویض شود اما بر اثر ضربه غلط تیرچه خالیشده و به پایین سقوط کرده است.البته پل اصلی وجود دارد و تنها سقفها پایین آمده و خوشبختانه کسی هم آسیب ندیده است.

وی اضافه کرد: یک هفته تا 10 روز در حال کار بودیم و مشکلی نبود. این در حالی است که ماموران شهرداری که در محل حاضرند میگویند یک ماه پیش دستور توقف کار را دادهایم و کار متوقف است!

مهندس ناظر در خصوص میزان خسارت گفت: 4 طبقه قسمت جلوی ساختمان فروریخته اما مشکل مهندسی نبوده و ما فقط در حال تخریب بودیم، حتی سوراخی نیز برای انتقال بار و نخاله به پایین ایجاد کردیم و علت تخریب ضربات پتکی بوده که به تیرچه اصابت کرده است. وی تاکید کرد: گزارش بنده در شهرداری هم موجود است و کاملاً در جریان هستند که به دستور بنده عملیات مقاومسازی انجام میشد.

کارگران و همسایگان در حیرت تخریب

سراغ کارگرانی می روم که در گوشهای از پارک نظاره گر حادثه هستند و شاید حسرت تخریب بنایی را میخورند که با تلاش و زحمت، خشت  خشت آن را روی هم گذاشتهاند و حالا مقابل چشمانشان فرو ریخته است. چهار کارگر نیز مشغول به کار بودند که ملیت افغانی دارند. آنها حاضر به مصاحبه با من نیستند و میگویند اگر مالک ما را ببیند دردسر میشود، ظاهراً یک ماه است حقوق نگرفتهاند و حتی بیمه هم نیستند.

پنهانی از آنها سؤال میکنم. یکی از آنها با ترس گفت: بین ساعت 5 تا 6 عصر روز گذشته طبق دستور در حال کار و کندن سنگ کف یکی از طبقات ساختمان بودیم که ناگهان با مشاهده کج شدن سقف، پا به فرار گذاشته و از ساختمان بیرون رفتیم. سنگ کار ساختمان نیز در محل حضور دارد اما حاضر به گفتگو با ما نیست و میگوید من چیزی نمیدانم. وارد جمع همسایگانی می شوم که مقابل ساختمان تجمع کردهاند. یکی از همسایگان گفت: خردادماه سال گذشته در مرحله اجرای پی بودند و این اولین تخریب نیست، یک بار در ماه گذشته یک طبقه آن فروریخت که به دستور مالک به سرعت نخالهها تخلیه و نمای ساختمان را نیز با پلاستیک پوشاندند. دیروز دوباره صدای مهیبی آمد، تصورکردیم دوباره توفان شده است، اما دوباره تخریب ولی این بار تمام طبقات آن، بعد مأموران آتشنشانی، پلیس 110 و شهرداری منطقه به محل حادثه آمدند.

این شهروند با نگرانی گفت: اگر در آینده خانوادهها در این ساختمان سکونت کنند همین بلا بر سر آنها خواهد آمد.اینها  با جان مردم بازی میکنند و باید ساختمان به کلی خراب شود.

همسایه دیگری گفت: پس از این حادثه با شهرداری تماس و از آنها توضیح خواستیم که عنوان کردند، سازنده قصد داشته 4 پارکینگ و 4 انباری اضافه بسازد که به دلیل عدم مطابقت با فونداسیون نتوانسته سنگینی بار را تحمل کند و با انباشته شدن نخالهها در طبقات و سنگینی آن ، سقف ریزش کرده است. همچنین با صدا و سیما خیلی تماس گرفتیم ولی برای تهیه گزارش نیامدند.  همسایهها نگراناند از من میخواهند از شهردار منطقه بپرسم آیا به آنها اجازه ادامه کار خواهند داد، این سؤالی است که پاسخ آن را هیچ کس نمیداند.

مهندسان ناظر سازمان نظام مهندسی در محل حادثه حاضر و به همراه مهندس ناظر ساختمان، مشغول بررسی نقشه هستند و حاضر به گفتگو با ما نیستند. اما مأموران شهرداری که برای بازرسی در محل حاضرند،  میگویند: یک ماه است که دستور توقف دادهایم و کار متوقف بوده است. میگویم اما کارگران در حال کار بودهاند پاسخ میدهند: خیر، کار آنچنانی انجام            نمی دادند و در حال حمل نخاله بودند که این حادثه رخ داده است.

یکی از مأمورین شهرداری که نخواست نامش فاش شود علت تخریب را استفاده از مصالح غیراستاندارد عنوان کرده و میگوید: ممکن است اسکلتبندی درستی نیز نداشته باشد. به هر حال باید بررسی دقیق تری انجام شود.

برخی اطلاعات اولیه حاکی از این است که علت ریزش عدم کلاف بتن و نداشتن اتصال بدنه بوده است. تجربیات نشان داده علاوه بر ضعف در کیفیت مصالح متداول در ساخت و سازهای کشور، ضعفهای طراحی، مهارتی و اجرا و در کنار آن نظارت و کنترل نقش مهمی در بروز خسارتهای جانی و مالی داشته است. حال  آیا به این سهلانگاری ها و حوادث جبرانناپذیر ناشی از آن پایانی داده خواهد شد یا خیر.