هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   185   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

برگه فروشی بلامانع است؟!

گروه ساختوساز: نظام مهندسی ساختمان به عنوان بزرگترین تشکل صنعت ساختمان با چالشهای مختلفی دست و پنجه نرم میکند. عدهای نسبت به جایگاهی که دارد، معترض هستند و سازمان را به نوعی انحصارطلبی متهم میکنند و عدهای دیگر هم اعتقاددارند این سازمان کارایی لازم را در طول حیات خود ندارد. در این میان گروهی دیگر معتقدند نظام مهندسی ساختمان ظرف چند سال اخیر در مسیر درستی حرکت میکند و پیشرفت قابلتوجهی نسبت به دورههای گذشته تجربه کرده است. یوسف خیری، مؤسس گروه مهندسان گام جزو  گروه آخر است. پیام ساختمان به منظور آگاهی از اهداف این تشکل گفتگویی با وی ترتیب داده که توجه خوانندگان را به آن جلب    می نمائیم

 پیام ساختمان: نظام مهندسی چقدر به اهدافی که مد نظر بود، نزدیک شده است؟

به نظر من میتوان گفت از سال92 نظام مهندسی در مسیر درست قرار گرفته است.

پیام ساختمان: قبل از سال 92 چه اتفاقی افتاده که شما آن را در خور توجه نمیدانید؟

واقعیتی که در جامعه ما وجود دارد این است که عدم اجرای قانون جرم نیست بلکه تخلف قانونی جرم است. مدیران ما هم با توجه به این واقعیت کاری انجام نمیدهند تا خطایی هم اتفاق نیفتد.

پیام ساختمان: فکر میکنید در چه جاهایی به مهندسان ظلم شده است؟

هجمههای زیادی در مورد ریزش گودبرداریها علیه نظام مهندسی ساختمان صورت میگرفت اما نظام مهندسی ورود چندانی برای دفاع از اعضای خودش نداشته و کار را به جایی رساند که در حال حاضر بسیاری از پروندههای مالی که منجر به فوت و جرح میشوند، به دادسرای ویژه جنایی ارجاع میشوند که اصلاً در شأن و منزلت اعضای نظام مهندسی نیست که با دستبند و پابند به این دادسرا بروند درحالیکه این موضوع در یک دادگاه عمومی قابل رسیدگی بود. هیچ مهندسی دلش نمیخواهد ساختمان فرو بریزد و این اتفاقات به دلیل حرفه مهندسی اتفاق میافتند. راننده اتوبوسی که مسافران خود را در اثر سهلانگاری به کشتن میدهد با یک بیمهنامه حل میشود اما وضعیت مهندسان ناجور است. هیئتمدیره جدید وامدار تمام مشکلات 5 دوره قبل است.

.پیام ساختمان: در شرایط حاضر نظام مهندسی چقدر در برابر نظارت اعضای خود مسئولیت دارد؟

سازمان نظام مهندسی از کارهای ارجاعی به اعضای نظام خودش 5 درصد دریافت میکند تا با استفاده از این منابع مالی بر انجام وظایف اعضای خود کنترل داشته باشد. اگر شروع به کار نظام مهندسی را از 1/1/92 بدانیم، فعالیت خوبی داشته است. از جمله میتوان به  مسئله ورود به گودبرداری اشاره کرد. از طرف دیگر ساختمان باید مجری دارای صلاحیت داشته باشد و تنها با نظارت مهندس ناظر مشکلات حل نمیشود.

پیام ساختمان: به مجریان ذیصلاح اشاره کردید. چرا شهرداری با استفاده از مجریان ذیصلاح مخالفت میکند؟ آیا نظام مهندسی به اندازه کافی مجری ذیصلاح ندارد؟

عوامل مختلفی مطرح است که شاید بخشی از ماجرا حق با شهرداری و شورای شهر باشد. در گذشته به دلیل اینکه سازمان نظام مهندسی بستر و ساختار لازم برای فعالیت مجریان ذیصلاح را نداشت، استفاده از مجریان ذیصلاح تبدیل به امری صوری شد و تفاهمنامه سه جانبه از طرف شهرداری ملغی اعلام شد. البته معتقدم شهرداری در همان زمان میتوانست با نظام مهندسی همکاری کند. در حال حاضر قانون این اجازه را داده که اگر در حوزه نظام مهندسی کمبودی حس کرد، میتواند ظرفیت شرکتهای حقوقی را بالا ببرد و از این حیث به نظرم مشکلی نیست.

پیام ساختمان: انتقادهایی به نحوه ارجاع کار نظارت مطرح میشود، نظر شما چیست؟

کسانی که با اصل ارجاع کار مخالفند یعنی با قانون مخالفاند اما آنهایی که با چگونگی و کیفیت مشکل دارند من هم قبول دارم اما باید قبول کنیم که یک سال است این کار انجام شده است. به هر حال در تهران 30 میلیون مترمربع پروانه صادر میشود و شاید متراژ این پروانهها از کل اروپا بیشتر باشد؛ بنابراین در این حجم ساختوساز قطعاً مشکلاتی وجود دارد اما باید اصلاح شود.

پیام ساختمان: بحث برگه فروشی توسط شرکتهای حقوقی عضو نظام مهندسی همواره مطرح است و با وجود اینکه هیئتمدیره و نظام مهندسی هم از وضعیت اطلاع کامل دارد، اقدامی صورت نمیگیرد؟

در حوزه نظارت این اتفاق نمیافتد، چون طرح ارجاع کار انجام میشود، عمده این موضوع در طراحی و اجرای شرکتهایی که پروانه حقوقی دارند اتفاق میافتد. قانون به نوعی استفاده از پروانه مهندسان را به شرکتهای حقوقی داده است. سهمیه این شرکتها از امتیاز مهندسان (ا،2،3) پر میشود. به هر حال وقتی یک مهندس پایه 3 برگهاش را در اختیار یک شرکت قرار میدهد به صرف این کار اجازه امضای یک برج 20 طبقه را ندارد و باید یک مهندس ارشد آن را امضاء کند ولی سهمیهاش میتواند مورد استفاده قرار بگیرد. بنابراین عدهای نقش مجوز و امتیاز را دارند و عدهای مسئولیتها را قبول میکنند.

پیام ساختمان: مهندسی که برگه سهمیهاش را آنجا میگذارد، نباید در پروژه نقش داشته باشد؟ اگر قرار است یک مهندس سهمیهاش را به شرکت بدهد و در خانه بنشیند و سهمیهاش کار کند، خودش چه نقشی در این تجمیع دارد؟

یک ساختمان میتواند چندین ناظر داشته باشد اما باید یک سر ناظر داشته باشد که برگه را امضا میکند

پیام ساختمان: اما با وضعیتی که شما میگویید اصلاً ناظری وجود ندارد که سر ناظر با هماهنگ کردن فعالیتها امضا کند؟

ممکن است سر ناظر خودش هم ناظر باشد و یکی دو نفر هم به او کمک کنند.

پیام ساختمان: وقتی پروژه 20 طبقه است چگونه یک، دو نفر میتوانند نظارت آن را انجام دهند؟

شما میگویید که هر گوشه آن باید به یک نفر بسپارید؟

پیام ساختمان: اگر با دو، سه نفر شدنی است، چرا از سهمیه بقیه استفاده میکنید و اصلاً چرا شرکت حقوقی تأسیس میشود.

ممکن است پروانه 20 نفر در شرکت باشد اما لازم نیست 20 نفر در پروژه حاضر نشوند.

پیام ساختمان: نمیشود رسماً20 نفرآنجا باشند اما دو، سه نفر کار کنند و شما به نوعی دارید از برگه فروشی دفاع میکنید.

من آن چیزی را که قانون دیده عنوان میکنم. قانون اینطور دید که برای اینکه یک شرکت صلاحیت نظارت طراحی یا اجرای یک ساختمان را پیدا کند، باید از امتیاز چند مهندس استفاده شود. واقعاً لازم نیست 20 مهندس ناظر در یک پروژه حاضر شوند و این کار با دو، سه مهندس انجام میشود.

پیام ساختمان: اگر به وجودش نیاز نیست که طبعاً به برگه او هم نباید نیاز باشد؟

به هر حال مهندس از صلاحیت و مجوزی که دارد باید استفاده کند اگر خودش به صورت شخصی کارکند، مسلماً درآمدش بیشتر و مسئولیتش هم بیشتر است ولی به این شکل حاضر است بخشی از درآمدش را از دست بدهد و مسئولیتش کمتر شود.