احداث 1000 جايگاه عرضه سي.ان.جي

شمار نشریه : 158


گروه تاسيسات: احداث و توسعه جايگا‌هاي عرضه سي.ان.جي از يك دهه پيش و به منظور دو قطبي شدن سوخت و مديريت مصرف بنزين مطرح شد و بعد از اجراي مرحله اول هدفمندي يارانه‌ها به عنوان اولويت در دستور كار مسئولان شركت ملي پخش و پالايش فرآورده‌هاي نفتي قرار گرفت. ولي از آن زمان تاكنون در راه توسعه فراز و نشيب‌هاي زيادي را سپري كرد. خصوصي‌سازي جايگاه‌هاي عرضه سي.ان.جي و متعاقب آن عدم پرداخت مطالبات جايگاه‌داران توسط دولت حرف و حديث زيادي را به دنبال داشت. از طرف ديگر؛ طرح احداث جايگاه‌هاي عرصه سي.ان.جي در مجتمع‌هاي مسكوني به منظور كاهش بار ترافيك در جايگاه‌هاي عمومي نيز همچنان روي ميز مسئولان قرار دارد. با عنايت به اهميت موضوع، پيام ساختمان در فرصت مقتضي با مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ايران گفتگو كرده است. مهندس عليرضا ضيغمي، كاستي‌هاي موجود را طبيعي مي‌داند. به نظر او فقط اندكي از برنامه پيش‌بيني شده عقب هيستيم و در صورت مساعدت سازمان هدفمندي و تامين نقدينگي مشكلات موجود برطرف خواهد شد.

پیام ساختمان:توسعه جايگا‌هاي عرضه سي.ان.جي بعد از اجراي شدن هدفمندي يارانه‌ها به عنوان اولويت مطرح شد، بفرماييد اين طرح اكنون در چه مرحله‌اي قرار دارد؟

در حال حاضر 2 هزار جايگاه عرضه سي.ان.جي در كشور احداث شده است. البته قرار بود تا پايان سال 91 به مرز 2 هزار و 500 جايگاه برسيم ولي از آنجا كه در بحث تامين اعتبارات و نقدينگي مشكل داشتيم اجراي اين امر تا حدودي با تاخير مواجه شد. اعتبار اوليه اين پروژه در اختيار شركت ملي نفت ايران است و ما آن را اجرا مي‌كنيم. اميدواريم بعد از تامين نقدينگي 500 جايگاه باقي مانده را به اتمام برسانيم. ضمن اينكه ما به مديريت حمل و نقل كشور و ستاد هدفمندي يارانه‌ها پيشنهاد داديم كه هزار جايگاه عرضه سي.ان.جي توسط بخش خصوصي احداث شود. رئيس جمهور با كليات اين بخش موافقت كردند و مصوبه آن اكنون در كميسيون‌هاي ستاد هدفمندي و حمل و نقل كشور در دست بررسي است. در صورت اجراي اين مصوبه هيچ گونه محدوديت مصرف سي.ان.جي در كشور نخواهيم داشت. البته ما قيمت ثابتي را براي عرضه سوخت سي.ان.جي توسط سرمايه‌گذاران بخش خصوصي قائل هستيم ستاد هدفمندي قول داده است در مرحله دوم هدفمندي ميزان آن را مصوب كند.

پیام ساختمان: آيا مي‌توانيم شاهد احداث فراگير اين جايگاه‌ها در مجتمع‌هاي مسكوني باشيم؟

در بخش احداث جايگاه‌هاي متمركز و كوچك عرصه سي.ان.جي در ساختمان‌هاي كشور هيچ مشكل و محدوديتي نداريم به شرطي كه اكثر خودروها به تكنولوژي ال.پي.جي مجهز شوند. خوشبختانه ساخت اين دستگاه‌ها و پكيج مربوطه، توسط صنعتگران داخلي انجام مي‌شود ولي مسئله اين است كه در اماكن مسكوني تعداد خودروهاي سي.ان.جي سوز محدود است بنابراين براي اهالي ساختمان صرفه اقتصادي ندارد زيرا بايد دستگاه را به هزينه خودشان نصب كنند. البته در مراكز عمومي مثل ناوگان حمل و نقل عمومي، تاكسيراني و... اين جايگاه‌ها را احداث كرديم و نيازي نيست به جايگاه‌هاي عرضه سوخت عمومي مراجعه كنند.

پیام ساختمان:توازن بين جايگاه‌هاي عرضه بنزين و سي.ان.جي در چه زمان و چگونه امكان‌پذير مي‌شود؟

اين موضوع جزو اولويت شركت ملي پخش و پالايش فرآورده‌هاي نفتي قرار است. علاوه بر آن معتقديم بايد بين قيمت عرضه بنزين و سي.ان.جي نيز تعادل وجود داشته باشد. رسيدگي به اين موضوع در واحدهاي ستاد هدفمندي و ستاد حمل و نقل كشور پيش‌بيني شده است. البته با عملي شدن طرح احداث هزار جايگاه عرضه سي.ان.جي توسط بخش خصوصي بخش مهمي از اين نگراني برطرف خواهد شد. از طرف ديگر؛ با توجه به اين كه در سال 92 فازهاي پارس جنوبي به طور كامل راه‌اندازي خواهند شد بنابراين در بخش مصرف گاز هيچ گونه نگراني نداريم و به تبع آن جايگاه‌هاي عرضه سي.ان.جي در پيك مصرف زمستان قطع نخواهند شد.

پیام ساختمان:قاچاق فرآورده‌هاي نفتي همچنان خبرساز است، براي كنترل اين معضل چه اقداماتي انجام شده است؟

قاچاق سوخت بيشتر در حوزه نفت و گاز است و در بخش بنزين كمتر مشاهده مي‌شود. هم اكنون در شهرهاي مرزي و همجوار با كشورهاي افغانستان، پاكستان و تركيه با اين مشكل مواجه هستيم. خوشبختانه با اقدامات خوب نيروي انتظامي، وزارت نفت و ستاد مبارزه با قاچاق سوخت در استان‌هاي مرزي انجام شده است شاهد كاهش قابل ملاحظه اين معضل هستيم. البته اگر قيمت‌ حامل‌هاي انرژي واقعي شود به طور طبيعي قاچاق سوخت هم كنترل مي‌شود.