هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   185   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

نگهداری فرش دستباف

گروه معماری و دکوراسیون: بیشترین آسیبدیدگیهای فرش دستباف بر اساس تجربیات مشاهدهشده مربوط به ساییدگی، پوسیدگی، بیدخوردگی و تداخل رنگ است.به منظور نگهداری از این کالای با ارزش دکوراسیونی در زیر نکاتی را جهت اطلاع شما آوردهایم که با رعایت آنها میتوانید فرشهای دستباف خود را برای سالیان سال داشته باشید:

- فرش دستباف روی سطح هموار مانند سنگ، سرامیک، موزاییک، و پارکت پهن شود، این سطح باید صاف، خشک و عاری از گرد و خاک باشد

- نباید فرش دستباف بر روی سطح گچی، خاکی یا آهکی گسترده شود زیرا این مواد به علت قلیایی بودن باعث تجزیه پشم و ابریشم خواهند شد. هر چند فرش دستباف به اندازه کافی سنگین بوده و این امر جابهجایی آن را محدود کند، ولی در طول زمان ممکن است که در یک جهت حرکت کند، در این صورت برای جلوگیری از حرکت فرش میتوان از ترمز فرش که به صورت قطعهای از لاستیک خاص است که در زیر فرش قرار میگیرد از حرکت آن جلوگیری کرد

- از قرار دادن اشیای سنگین و دارای پایههای باریک مانند مبلمان بر روی فرش دستباف خودداری کنید، زیرا این امر باعث فشرده شدن فرش دستباف شده و در طولانی مدت ممکن است که اثر آن از بین نرود. در صورتی که به اجبار باید این کار انجام شود بهتر است با قرار دادن زیر مبلی(چوبی یا پلاستیکی) زیر پایه مبل نیروی وارده را پخش کرده تا آسیب کمتری ایجاد کند و حداقل ماهی یکبار محل پایه مبل تغییر داده شود

- راه رفتن مداوم بر روی قسمت خاصی از فرش باعث ساییدگی فرش در آن محل خواهد شد که برای جلوگیری از این اتفاق میبایست حداقل هر شش ماه یک بار بسته به میزان تردد فرش را سر و ته کرده تا پرزهای فرش به حالت اولیه بر گشته و مقاومت بیشتری داشته باشند

- ریشههای فرش در صورتی که تردد زیادی روی آنها صورت گیرد، ممکن است آسیب ببینند، بهتر است در این صورت ریشهها با پارچه پنبهای لفافه دوزی شود

- از قرار دادن گلدان یا درختچه بر روی فرش یا کنار آن خودداری شود، چرا که اغلب پوسیدگی فرش ناشی از آب اضافی گلدانها است

- نباید از مواد سفیدکننده برای شستشوی فرش یا ریشه آن استفاده شود، چرا که این مواد باعث پوسیدگی زودهنگام فرش خواهد شد

- از قرار دادن فرش دستباف در زیر نور مستقیم خورشید مثلاً کنار پنجره خودداری شود، در صورت لزوم میتوان از رو فرشی برای محافظت فرش استفاده کرد و بهتر است که هر دو تا سه ماه یکبار برای جلوگیری از دو رنگی فرش آن را سروته کرد

- نظافت فرش از نظر گرد و خاک و آشغال کنترل شده و در صورت لزوم با استفاده از جاروبرقی ساده(بدون برس) آن را جارو کنید. توجه کنید هر اندازه فرش کمتر جارو شود، عمر آن بیشتر خواهد بود بنابراین فقط در مواقع لزوم این کار انجام شود.