هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   185   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

تغییرات اساسی در حوزه معماری و شهرسازی

رئیس گروه مشاوران شهردار تهران با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری به موضوع معماری اسلامی ــ ایرانی گفت: به زودی شاهد تغییرات اساسی هم در قالب نرمافزاری و هم سختافزاری در حوزه شهرسازی و معماری خواهیم بود. محمدهادی ایازی در نخستین همایش شهرسازی ایرانی ــ اسلامی که در فرهنگسرای اندیشه برگزار شد، ضمن بیان این مطلب، اظهار داشت: در ملاقاتی که مجموعه مدیریت شهری با مقام معظم رهبری داشت، ایشان تأکید ویژهای بر موضوع معماری ایرانی ــ اسلامی داشتند و این امر از دغدغههای ایشان است به طوری که از مسئولان خواستند با جدیت بیشتری به این موضوع بپردازند.

وی با بیان اینکه در این خصوص در شهرداری تهران تمهیدات خوبی پیشبینی شده است، افزود: متأسفانه ما بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، معماریای را که مربوط به انقلاب باشد، نداریم. این در حالی است که در دوران گذشته معماری مربوط به دوره صفویه، دوره قاجاریه و حتی دوران پهلوی اول و دوم را داریم.

ایازی به سفر خود به یکی از شهرهای هند اشاره و بیان کرد: ساختمانهای این شهر به مراتب از ساختمانهای شهر ما نامنظمتر است اما تمامی ساختمانها در این شهر صورتی است و این رنگ به این شهر هویت داده و همه این شهر را با ساختمانهای صورتی رنگش میشناسند.

وی خاطرنشان کرد: توجه به معماری در همه شهرهای قدیمی جهان دیده میشود و بافت مرکزی این شهرها حفظ شده است. به عنوان مثال در شهر میلان و فلورانس معماری اصیل حفظشده و یا حداقل هسته اولیه شهر حفظ شده است، اما متأسفانه بافت قدیمی شهر ما که در منطقه 12 واقع است، به مرکز آسیبهای اجتماعی تبدیلشده و اینها از اشکالات اساسی است که وجود دارد و باید به آن پرداخته شود.