هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   185   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

قسط ششم درآمدهای نفتی آزاد شد

معاون وزیر امور خارجه گفت: قسط ششم درآمدهای نفتی ایران آزاد و به حساب بانک مرکزی واریز شده است.

سید عباس عراقچی تصریح کرد: هم اکنون قسط ششم درآمدهای نفتی ایران آزاد شده است و در باره چگونگی استفاده آن بانک مرکزی تصمیمگیری میکند. بر پایه این گزارش، تاکنون 5 قسط از 8 قسط توافق ژنو آزادشده و در اختیار بانک مرکزی ایران قرار گرفته است که سه قسط آن به مبلغ یک میلیارد و 550 میلیون دلار به حسابهای بانک مرکزی ایران واریز شد و یک قسط به بانک سوئیسی و دو قسط به بانک مسقط منتقل شده است.

با مشخص شدن بانک و حساب مورد نظر ایران، یک میلیارد دلار مربوط به اقساط چهارم و پنجم از پولهای کشورمان به حساب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نزد بانک مرکزی امارات متحده عربی واریز شده است.