هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   185   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

بحث بر سر برگزاری درست انتخابات است نه ساختمان

در پی گفتگوی خبرنگار پیام ساختمان با مجيد سالاركيا، رئيس ادارة تشكّل هاي كارگري و كارفرمائي ادارة كل كار و امور اجتماعي استان تهران، که در شماره 183 این نشریه و با تیتر «برخی شیپور را وارونه زدند»، اکبر دادرس، رئیس سابق کمیته ساختمان انجمن پیمانکاران استان تهران با ارسال یاداشتی، نسبت به برخی از سخنان مهندس سالارکیا واکنش نشان داد.

در قسمتی از یادداشت مهندس دادرس آمده است: متعجب شدم كه چه شده كه شخصيتي مانند آقای مهندس مجيد سالاركيا، با كوله باري از تجربه در مديريت به اين نتيجه رسيده اند كه «جايگاه ادارة كار در انتخابات انجمن ها فقط نظارتي است»؛ يعني صرفاً تماشاچي هستند و هيچگونه نقشي در اصالت و درستي و سير مراحل برگزاري انتخابات مجامع انجمن هاي صنفي ندارند. در واقع نمايندگان اعزامي از سوي ادارة كار هر اقدامي كه از سوي هيئت مديرة مجمع انجام شود اعم از درست يا غلط، وفق قانون كار يا مغاير آن، كاري به كار كسي ندارند و فقط منتظرند تا كار تمام و صورتجلسه امضاء شود و تشريف ببرند.

مهندس دادرس در بخشی دیگر از یاداشت خود با تاکید بر این که هيچ يك از اعضاي انجمن قائل به اين نيستند كه انتخابات انجمن را قبول ندارند و حتي تعداد قابل ملاحظه اي از همكاران رشتة ابنيه با هيئت مديره همكاري نموده اند، «حضور ضعيف نمايندگان اعزامي اداره كار به مجمع در هنگام برگزاري انتخابات مجمع عمومي و اغماض هايي كه در خلال جلسه صورت گرفته» را علت گلایه و تکدر خاطر شديد بسیاری از اعضای انجمن ذکر کرده است.

رئیس سابق کمیته ساختمان انجمن پیمانکاران استان تهران با یادآوری این نکته که تعدادی از اعضای انجمن شرح وقایع انتخابات را به ادارة كل كار و امور اجتماعي استان تهران و برخي از مسئولان وزارت كار منعكس کرده و منتظر رسيدگي و پاسخ مسئولان وزارتخانه و ادارة كل كار استان تهران هستند؛ به طرح تعدادی سوال از رئيس اداره تشكّلهاي كارگري و كارفرمائي ادارة كل كار و امور اجتماعي استان تهران پرداخته است: جناب آقاي مهندس سالاركيا، درست است كه جايگاه ادارة كار در انتخابات نظارتي است، ولي چگونه نظارتي بايد صورت گيرد؟ آیا ناظر نبايد دقت كند چه كساني در كار حضور و غياب، ثبت و صدور كارت ورود و برگ رأي و به چه نحوي دخالت داشتند؟ ناظر نبايد متوجه شود چه كساني اصالتا ً و چه كساني وكالتاً در مجمع حاضر شدند؟ وقتي بازرس مجبور به ترك مجمع ميشود و اساساً گزارش بازرس مطرح نمي گردد چه كسي بايد دخالت و رسيدگي كند؟

اکبر دادرس با رد ضرورت شکایت به مراجع قضائي در شرايط فعلی، از مهندس سالارکیا خواسته تا نمايندگاني كه وظايف خود را بهخوبي انجام میدهند و اعضای انجمن ذهنيت بد و اما و اگري نسبت به آنها ندارند را به مجامع اعزام نموده و مأموريت آنها هم تا آخرين لحظه اعلام نشود.

دادرس انجمن پیمانکاران را از نظر قانونی تابع قانون وزارت کار دانسته و تاکید کرده سازمان مردم نهاد بودن به معنای خودمختاری و بی توجهی به قوانين كار نیست.

مهندس دادرس با رد شدید «دعوا بر سر تصاحب ساختمان انجمن»، تمام بحث را «درست برگزار نمودن انتخابات مجامع عادي و فوق العاده انجمن و حضور فعال و قانونمند نظارتي نمايندگان اعزامي» دانسته و تاکید کرده است: ما عقيده داريم و بر آن پاي ميفشاريم كه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در رابطه با تشكلهاي كارگري و كارفرمائي حاكم است و بايد حكم حكومتي خود را به موقع اجرا كند. آموزش ناظرين، چگونگي نظارت، و اداره و هدايت غير مستقيم مجامع تدابيري است كه بايد از سوي اداره تشكل ها سازماندهي و اجرا گردد.

رئیس سابق کمیته ساختمان انجمن پیمانکاران استان تهران از رئيس اداره تشكّل هاي كارگري و كارفرمائي اداره كل كار و امور اجتماعي استان تهران سوال کرده است که اگر قرار است انجمنهای شركتهاي ساختماني و تأسيساتي و راهسازي و تجهيزاتي شهر تهران جداگانه تشكيل شوند، چرا تا كنون عليرغم قانوني بودن اين كار، اداره مربوطه اقدامی انجام نداده است؟ دو سوال دیگر مهندس دادرس از مهندس سالارکیا از این قرار است: آن موقع كه دوستان شيپور را وارونه زدند چرا اداره كار جلوي اين موضوع را نگرفت و حالا كه دوازده سال از عمر اين تشكل ميگذرد اداره تشكلها به يادش افتاده است كه چنين كاري بايد صورت گيرد؟ آيا تا كنون ادارة كار توانسته است جلوي تشكلهاي موازي را بگيرد؟

اكبر دادرس در انتهای یادداشت، خود را از دوستداران انجمن معرفی کرده است.