هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   184   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

بازار مصالح در یک نگاه

گروه بازار ساختمان: نتایج آمارگیری از قیمت مصالح ساختمانی در دو ماه اول سال 93 نشان میدهد متوسط قیمت تمامی اقلام مورد آمارگیری در سه گروه «خاک»، «مصالح سنگی بتن و بنایی» و «سنگهای ریشهدار» نسبت به دوره قبل افزایش داشته است.

کمترین و بیشترین درصد تغییرات قیمت مصالح ساختمانی مورد آمارگیری در سطح شهرستان تهران مربوط به فروردین و اردیبهشت 93 است. همچنین بیشترین تغییرات در گروه مصالح ساختمانی مربوط به گروه آهنآلات و  کمترین نرخ رشد مربوط به گروه آهک و آجر است

گروه خاک، مصالح سنگی بتن و بنایی و سنگهای ریشهدار

بر اساس نتایج آمارگیری از قیمت مصالح ساختمانی در دو ماهه اول سال93 متوسط قیمت تمامی اقلام مورد آمارگیری در سه گروه «خاک»، «مصالح سنگی بتن و بنایی» و «سنگهای ریشهدار» نسبت به دوره مشابه سال قبل اندکی افزایش داشته است. به عنوان مثال یک تن خاک رس با قیمتی حدود 20 هزار تومان معامله شد که در مقایسه با نیمه دوم سال  92 که به قیمت 19 هزار تومان معامله میشد رشد 5/0 درصدی داشته است . قیمت یک مترکفپوش بتنی 6 سانتیمتری به ابعاد 1 مترمربع در سال 92 حدود 19هزار و 500 تومان بوده است که در سال 93 به حدود 21 هزار تومان رسیده است .

 همچنین یک مترمربع سنگ ریشهدار در سال 93 به قیمت 16 تا  19 هزار معامله میشود که همین کالا در مدت مشابه سال 92 به قیمت 15 تا 18 هزار عرضه میشد .

گروه آجر، سفال و بلوک

در این گروه  یک تن آجر فشاری کورهای (با احتساب کرایه )69 هزار تومان عرضه میشود که در نیمه دوم سال 92 به قیمت 68 هزار تومان عرضه میشد . سفال تیغه تهران( تخلیه و حمل ) دانهای 320 تومان عرضه میشود که این کالا در سال 92 حدود  310 تومان قیمت داشته است. همچنین بلوک سقفی 25 تهران هر عدد 1150 تومان بوده که در سال 92 قیمت آن به 1100 تومان رسید .تقریباً  بقیه محصولات به همان قیمتهای سال 92 عرضه میشود. انواع بلوک سیمانی نیز در سال 93 به قیمت هر عدد 980 تومان عرضه میشود که سال قبل قیمت آن910 تومان بوده است .

گروه لوله سیمانی

در گروه لوله سیمانی نیز به نسبت هر متر با رشد قیمت اندکی روبه رو بودیم. در سال 92 قیمت هرمتر لوله سیمانی از 3400 تا 7730 تومان بوده که این رقم در سال 93 به 4 تا 8 هزار تومان رسیده است  و به نظر میرسد  رشد قیمت بالاتری نسبت به سایر مصالح دارند . با مقایسه متوسط قیمتهای اقلام این گروه در سال93 نسبت به مدت مشابه سال قبل، شاهد افزایش متوسط قیمتها هستیم.

گروه میلگرد

در گروه «میلگرد»، متوسط قیمت تمامی اقلام نسبت به دوره قبل دارای کاهش بوده است. اما در روزهای پایانی اردیبهشتماه این رویه تغییر کرده و روند افزایش  قیمت به خود گرفته است. به گونهای که یک کیلوگرم میلگرد 16 از سال قبل تا روزهای پایانی اردیبهشتماه از 1880 تومان به 1900 تومان رسیده است. البته در فرودین و اردیبهشت چند روز متوالی با قیمتی در حدود 1890 تومان معامله میشد .

 گروه ورقهای فلزی

مقایسه نتایج حاصل از آمارگیری در نیمه اول 1393 با دوره مشابه سال قبل نشان میدهد، متوسط قیمت تمام اقلام این گروه افزایش یافته است. در این میان بیشترین افزایش متوسط قیمت مربوط به «پروفیل برنزی توخالی» با 48  درصد و کمترین افزایش مربوط به «ورق سیاه به ضخامت بیش از 3 میلیمتر» با 13.3 درصد بوده است.  هم اکنون پروفیل برنزی توخالی به قیمت 27 هزار تومان عرضه میشود. 

گروه ورقهای گالوانیزه

در گروه «ورقهای گالوانیزه»، مقایسه متوسط قیمت اقلام در این دوره با دوره قبل حاکی از افزایش قیمت تمامی اقلام آن میباشد.

در بین اقلام این گروه، بیشترین افزایش متوسط قیمت مربوط به «ورق گالوانیزه رنگی» با 3.4 درصد بوده است.مقایسه نتایج حاصل از آمارگیری در نیمه اول 1393 با دوره مشابه سال قبل در این گروه نشان میدهد که متوسط قیمت تمامی اقلام افزایش یافته است.

در این میان، بیشترین افزایش متوسط قیمت مربوط به «ورق گالوانیزه با موج ذوزنقه» با 87.0 درصد و کمترین افزایش مربوط به «ورق گالوانیزه رنگی» با 63.3 درصد بوده است. هم اکنون ورق گالوانیزه ۴۰ رول۲,۷۵۰ تومان و ورق گالوانیزه ۸۰ رول۲,۶۱۰ است .

گروه قطعات پیشساخته

در گروه «قطعات پیش ساخته »، مقایسه متوسط قیمت سال 1393 با مدت مشابه سال قبل نشان میدهد که همچنان، متوسط قیمتها افزایش داشته است. هم اکنون هر مترمربع سقف کاذب، با ضخامت 0.6 به قیمت 197 هزار تومان،نمای خارجی کلاسیک ، دیوار داخلی به ضخامت 0.8 به قیمت 269 هزار تومان و314 هزار تومان عرضه میشود. همچنین کنج دیوار ودورتا دور پنجرهها به ضخامت 1.2 به قیمت  348 هزار تومان و نما ، دیوار داخلی و سقف کاذب به ضخامت  0.8به قیمت, 331 هزار تومان عرضه میگردد و در نهایت سقف کاذب تایلی شیاردار با ضخامت 0.4 به قیمت 136 هزار تومان در بازار موجود است .

گروه موزاییک

گروه موزاییک هم نسبت به سال 92 تغییر قیمت داشت. هم اکنون قیمت فروش موزاییک سفید بالای 1000 مترمربع هر متر 6500 تومان ،موزاییک مشکی هر متر 6200 تومان و قیمت فروش زیر 1000 مترمربع این محصولات به ترتیب 7 هزار برای موزاییک سفید و 6700 تومان برای موزاییک مشکی است که نسبت به سال قبل 15 درصد رشد قیمت داشته است.

گروه چوب

مقایسه قیمتهای این گروه در سال 93 با مدت مشابه سال قبل حاکی از آن است که در گروه «چوب»، گروه «مصالح ساخته شده چوبی» و «گروه قطعات پیش ساخته چوبی» تمامی اقلام دارای افزایش قیمت بودهاند. بیشترین افزایش قیمت در این سه گروه مربوط به «نئوپان به ضخامت 16 میلیمتر» با 17.8 درصد و کمترین افزایش مربوط به «تخته نراد خارجی» با 2.2 درصد بوده است.هم اکنون قیمت نئوپان روکش دار هر ورق 32 هزار تومان،نئوپان روکش دار ملامینه به صورت پالتی هر ورق 370x183 فقط 42 هزارتومان است.

گروه مصالح پلاستیکی و لاستیکی و گروه چتایی

در گروههای «مصالح پلاستیکی و لاستیکی» و «چتایی»، متوسط قیمت اقلام گروه چتایی نسبت به دوره پیش اندکی افزایش داشته است.گونی چتایی از متری 10590 تومان به رقمی حدود 11 هزار تومان رسیده است، البته گونی چتایی در سال 92 نسبت به سال 91 با افت قیمتی همراه بود که از ابتدای سال 93 این افت قیمتی جبران شده است .در گروه پلاستیکی و لاستیکی نیز با افزایش قیمت روبه رو هستیم .البته این گروه در سال 92 نیز با رشد قیمت نسبت به سال 91 برخوردار بوده است .

به منظور اطلاع مخاطبان نشریه از قیمت آهن آلات ساختمانی در اردیبهشت ماه جدول مقابل با استفاده از اطلاعات فروشندگان و گزارش های میدانی پیام ساختمان تهیه شده است: