هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   184   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

پروژه خطرناک ساختمانی فاقد مجوز

شهردار کرهرود اراک گفت: حادثه پروژه ساختمانی که در منطقه شهدای صفری اراک منجر به مرگ دو نفر شد، فاقد مجوز لازم است و شهرداری اراک با تنظیم صورتجلسه ای پیگیر مسایل حقوقی این حادثه است. حسین منصوری زاده افزود: پروانه این ساختمان در سال 88 صادر شده و مالک پس از پنج سال بدون تمدید پروانه اقدام به عملیات خاکبرداری کرده است. وی ادامه داد: این ساختمان دارای شش ناظر و دو مجری است که پیمانکار آن نیز بدون رعایت موازین ایمنی و عدم نصب « نگهبان سازه » اقدام به تخریب دیوار زیرین ساختمان کرده است که بر اثر ریزش ساختمان دو کارگر تبعه افغانستان جان باختند.