رونق مسکن در سواحل بوتسوانا

شمار نشریه : 184

بازار مسکن بوتسوانا(کشور مستقل و صاحب دموکراسی در جنوب آفریقا) در کنار رشد اقتصادی سالم و خط مشی سیاسی ثابت پابرجا بوده و دچار هیچگونه تزلزلی نشده است.

بهدلیل فقدان آمارهای رسمی از نرخ خانه در این کشور ارائه گزارش و اظهار نظر در این بازار امری بسیار دشوار تلقی میگردد. با این حال به گفته متخصصان بومی املاک نرخ مسکن طی سال گذشته و سه ماهه نخست سال جاری در حال رشد و ترقی بوده است. به گفته متخصصان مسکن، بهدلیل وجود تقاضای زیاد در این عرصه ارزش مسکن بالا بوده و همین امر باعث میشود تا میزان معاملات مسکن زیاد باشد. بنا به آمار بانک مرکزی بوتسوانا ، از ابتدای سال 2013 تا انتهای سه ماهه اول سال 2014 میزان وامهای خرید مسکن به مرز 782 میلیون دلار آمریکا رسیده  و علت این امر تا حدود زیادی عدم تمایل مردم به اجاره بوده که کاهش نرخ اجاره تا حدودی در راستای تأیید این موضوع میباشد.

در ژانویه سال جاری میانگین تمایل مردم به اجاره املاک با حدود 2 درصد کاهش از 87/10 درصد به 99/8 درصد کاسته شده است. همچنین متخصصان پیش بینی میکنند که میزان ارزش مسکن و تقاضا تا پایان سال به مراتب افزایش یابد.

دولت بوتسوانا به جهت فروش زمینهای خالی این کشور به دنبال سرمایه گذاران خارجی بوده و از این امر نیز بسیار ابراز رضایت میکنند. تنها زمینهای عشایری و اراضی دولت اجازه فروش نداشته و مابقی زمینهای بیشتر مناطق گابورون پایتخت بوتسوانا برای فروش و سرمایه گذاری آماده ارائه می باشند.