هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   184   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

هزارتوی تکریم ارباب رجوع

گروه تأسيسات: در ادامه سلسله گزارشهای مردمي از ادارات برق، گاز و آب و فاضلاب، در این شماره از نشریه، سراغ شركت آب و فاضلاب منطقه 3 ناحيه 1 امور بهرهبرداري و مشتركين واقع در خيابان كارگر شمالي رفتیم. ساختماني پر رفتوآمد كه تعداد زياد مراجعان نيز مانع از بازسازي آن نشده بود.

تورم از داخل سيستم آمده

اولين مخاطبان من سازندگاني بودند كه براي اخذ انشعاب آب مراجعه كرده بودند و میگفتند: تعرفهاي كه براي انشعاب آب ساختمان نیمهکارهشان در نظر گرفتهاند 119 ميليون تومان است. ما 6 ماه پيش نيز مراجعه كرديم و در آن زمان تعرفه را 50 ميليون تومان در نظر گرفته بودند.

 یکی از این سازندگان با بيان اينكه این تعرفهها در حالی است که هنوز اقدام به ساختوساز نکردهایم ،گفت: جوابي كه به ما ميدهند اين است كه اين مبلغ را ميتوانند قسطبندی كنند.  وی افزود:اين موضوع تنها مربوط به تعرفههاي انشعاب آب نيست و در مورد برق نیز اینگونه است؛ به عنوان مثال قبلاً اگر ميخواستيد کنتور برق 3فاز بگيريد 900 هزار تومان هزینه در بر داشت ولي آلان  4 ميليون و 500 هزار تومان هزینه دارد.به نظر میرسد کمبود درآمدها به دليل ركود ساختمانسازي  را ميخواهند از این طریق جبران كنند.

با قيمت پايين كم مصرف ميكنيم!

شهروند ديگري دليل حضور خودش را افزايش تراكم آب عنوان كرد و گفت: آپارتمان 3 طبقهام را به 5 طبقه تبديل كردهام و آمدهام براي دو طبقه ديگر تراكم آب بخرم.

وي در مورد استفاده بهينه از آب به پیام ساختمان گفت: بهتر است مردم كمتر استفاده كنند و راهکارهای استفاده بهینه از آب و ضرورت توجه به این امر باید فرهنگسازی شود.

اينجا كه آلمان نيست!

مشترك ديگري با اشاره به اینکه براي پيگيري اقساطی آمده كه قبلاً پرداخت كرده است، گفت: آپارتمان ما نوساز است و سازنده در پرداخت اقساط فاضلاب اهمال كرده است. به اين دليل براي من اخطاريه آمد كه فوراً آن را پرداخت کنم.  من نیز مقداري از این بدهی را پرداختم و مقرر شد  مابقی را نیز بعد از 2 ماه بپردازم.

وي افزود: بعد از پرداخت كامل بدهی، كارمند مربوطه به من گفت: هنوز پولي كه پرداخت كردهام به حساب امور مشتركين واریز نشده است. الآن نزديك به شش مرتبه است كه به اين مركز آمدهام و جوابي كه شنيدهام اين است كه یک ماه ديگر مراجعه کنید.

اين شهروند فيشهاي پرداختي را ارائه داد و گفت: به من میگویند اين پروسه ممكن است تا دو سال هم طول بكشد و كارمند مربوطه در مقابل اعتراض من میگوید چه انتظاراتي داريد «مگر اينجا آلمان است.» حقيقتاً نميدانم گردش مالي اينجا چگونه است كه واريز پول به يك حساب بايد اين همه طول بكشد.

قرائت كنتور درست نبوده

مراجعهکننده ديگري که براي اعتراض به قرائت كنتور منزلش مراجعه كرده بود، به پیام ساختمان گفت: چون تلفني جوابگو نبودند مجبور شديم حضوری مراجعه کنم. الآن هم بررسي كردند و قرار شد مأموري بفرستند تا كنتور را بازديد كند . وي در پاسخ به سؤالی در مورد رشد صعودي مبلغ تعرفهها در صورت استفاده زياد گفت: از اين قوانين مطلع هستم ولي چون ما تنها يك واحد هستيم، ميتوانيم حدس بزنيم كه چه مقدار مصرف داشتهايم. مصرف متوسط ما 20 تا 30 هزار تومان است اما يك مرتبه به 240 هزار تومان افزایش یافته است.

كار راهانداز نيستند

شهروند ديگري با ناراحتی گفت: منزل ما هنوز سند نخورده است به همين دليل هر ماه بايد كارت آب را شارژ كنيم تا آب وصل شود.

وي در مورد برخورد كارمندان اين اداره گفت: در مجموع كار راهانداز نيستند. مثلاً اينجا حتي يك دستگاه كارتخوان نيست كه كارهاي بانكي سريع تر انجام گيرد، يا اگر سيستمهاي خودشان دچار مشكل شود بايد برويم و روز بعد مراجعه كنيم، من دفعه پيش به همين مشكل برخورد كردم.

پروسه اداري

غالباً كوتاه مدت است

براي پيگيري شكايات و مشكلات مراجعان به داخل شركت رفتم و با مسئول مربوطه به گفتگو پرداختم.  وی در مورد تعرفهها گفت: قيمت آب از 1/10/92 با مصوبه مجلس افزايش يافته و شركت آب و فاضلاب نقشي در آن نداشته است و ما تنها مجري هستيم.

این کارشناس در مورد بروكراسي اداري حاکم بر اداره متبوعش به پیام ساختمان گفت: هر خواستهاي از سوي مشتركان بايد مورد بررسي و بازديد مأمورین ما قرار گيرد. پروسه اين بازبيني در اغلب اوقات و براي انشعاباتي كه تعداد واحدشان كم است چندان طولاني نيست و بين 1 هفته تا 10 روز طول ميكشد و مأمور ما محل را بازديد ميكند تا صحت و سقم گفتههاي مشترك و يا حتي اجابتپذير بودن آن را بررسي كند.

وي که از ذکر نامش خودداری میکرد،خاطرنشان کرد: در مواردي ممكن است اين پروسه طولاني شود كه دليل آن تعداد واحد بالا مانند مجتمعها و يا ساختمانهاي پر واحد است و يا اينكه مشكلي در كار مشترك وجود دارد.

همه بانك اطلاعاتي منتقل نشده

این مقام مسئول در مورد شهروندي كه پول پرداختی وی برای اقساط فاضلاب در سيستم ثبت نشده بود، گفت: انشعابهاي فاضلاب قبلاً توسط شركت فاضلاب تهران فروخته ميشد اما اكنون سه سالي است كه فروش انشعابات به شرك آب و فاضلاب محول شده و متأسفانه همه بانك اطلاعاتي شركت فاضلاب به ما انتقال داده نشده و پيش ميآيد كه يك سري از پروندهها هنوز به سيستم ما وارد نشده است.بنابراین ما آنها را بدهكار فرض كرده و اخطاريه ميدهيم. وقتي آنها مدارك پرداخت را ارائه ميكنند ما از شركت فاضلاب استعلام ميكنيم تا مشخص شود شخص بدهكار است یا خير.

اين كارشناس در پاسخ به اظهارت شهروند مذکور  مبنی بر معطل ماندن پرونده اقساط وی براي مدت دو سال نیز گفت: هرگز اينطور نيست و حداكثر اين پروسه يك ماه طول ميكشد. احتمالاً اين شخص انشعاب فاضلاب را پیشخرید كرده و در پیشخرید تا زماني كه آخرين قسط پرداخت نشود فاضلاب وصل نمیگردد.

كنتورهای جديد دقيقتر هستند

وی در مورد ايراداتي كه مشتركان به كنتورها ميگيرند، گفت: اينكه بگوييم كنتورها خراب بوده و میزان صحیح مصرف را مشخص نمیکنند، حرف درستي نيست چرا كه ما بازديد دورهاي داريم ضمن اينكه كنتورهاي ما نيز همگي استاندارد است.

وي دليل اين گفته مشتركان را در دقت بيشتر كنتورهاي جديد دانست و افزود: كنتورهاي جديد استانداردهاي بالاتري دارند و با دقت بالاتري دبي آب را اندازه ميگيرند. كنتورهاي قديميتر به دلیل اینکه املاح روي پرههاي آنها گير ميكرد و باعث ميشد پرهها آرامتر بچرخند،میزان مصرف را کم نشان میداد اما كنتورهاي جديد تا 99 درصد درست اندازهگيري ميكنند. دليل اينكه مردم با نصب كنتورهاي جديد احساس ميكنند قرائت اشتباه است ، اين است كه كنتورهاي قديمي میزان مصرف را كمتر محاسبه ميكردند.

خدمات متحول شده

اين كارشناس ادامه داد: به دليل بحران آب شركت آب و فاضلاب در نظر دارد با دقت بيشتري مصرف را بسنجد و خدمات بهتری ارائه دهد چرا که بحران آبي امسال بیسابقه است. اين در حالي است كه هر سال مقدار ذخایر آب کمتر شده و تعداد متقاضیان دریافت خدمات بیشتر میشود. ضمن اینکه ساختمانها بلندتر شده اند  و به همين دليل خدماتي كه شركت آب و فاضلاب در سالهاي اخير به مشتريان  ارائه ميدهد متحول شده است.