هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   184   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

نبود نظارت عامل تخریب باغ‌های تهران

معاون معماری و شهرسازی وزیر راه و شهرسازی گفت: مصوبه تغییر کاربری بخشی از باغها و نبود نظارت لازم، سبب تخریب روزافزون آنها شده است.

پیروز حناچی افزود: طرحی  در شورای دوم شهر تهران به تصویب رسید که بر اساس آن حداکثر در 30 درصد مساحت باغها میتوان بنا ساخت.

وی گفت: این مصوبه بهانهای شد تا در سایه نبود نظارت لازم، برخی سازندگان به جای 30 درصد حتی تا 90 درصد فضای باغها را برای ساختوساز اشغال کنند.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در عمل خلاء قانونی برای حفظ باغهای شهر تهران وجود ندارد، تصریح کرد: دلسوزی و دقتی که لازم بود دراینباره نشده است و مسئولان نیز نباید اجازه کاری را میدادند که نتیجه آن از بین رفتن بخشی از باغهای شهر تهران باشد.