هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   184   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

آغاز جریمه متری پیمانکاران مسکن مهر

مدیرعامل شهر جدید پرند از آغاز جریمه پیمانکاران بدحساب در مسکن مهر خبر داد و گفت: جریمه پیمانکاران مسکن مهر به صورت متری از آنها دریافت خواهد شد.

باران هاشمزهی در پاسخ به این سوال که آیا از پیمانکاران مسکن مهر بابت تاخیر جریمه ای دریافت می شود این جریمه چگونه محاسبه خواهد شد گفت:در الحاقیهای که در بخشنامه سوم افزایش قیمت مسکن مهر ابلاغ شد بر اساس آن جریمهای برای سازندگان پیشبینی شده است که جریمههای تاخیر در تحویل را از آن به صورت متری کسر و سپس قرارداد را مبادله کنیم.

وی ادامه داد: پیمانکاران تا این لحظه به هر میزان تاخیر دارند از افزایش قیمتهای آنان کسر میشود.

مدیرعامل شهر جدید پرند ادامه داد: تاخیرات را کلا یکجا کم میکنیم و از این به بعد از آنها ضمانت میگیریم که باید طبق برنامه زمانبندی واحدهای مسکونی را تحویل دهند.

هاشمزهی همچنین پیشتر با بیان اینکه، پروسه جریمه پیمانکاران بدحساب و تاخیرکننده در مسکنمهر برای اولینبار در شهر جدید پرند کلید خورده است، تاکید کرد: با هیچ یک از عوامل مسئول در مسکنمهر تعارف نخواهیم داشت و در جهت مصالح عمومی و رعایت حقوق بدیهی و محفوظ مردم، با کسانی که در این مسیر اختلال ایجاد میکنند برخورد خواهیم کرد.

مدیر عامل شهر جدید پرند تاکید کرد:با پیگیری های انجام شده در طول مدت 2 ماه گذشته و جلب اعتماد پیشخریداران مسکنمهر هماکنون همکاری خوبی در زمینه واریز آورده نقدی در حال انجام است. به طوری که پیش بینی می شود تا پایان امسال تعداد قابل توجهی از واحد های مسکن مهر را تحویل متقاضیان دهیم.

هاشم زهی گفت: با ایجاد فضای رقابتی بین سازندگان و مردم، سازنده با جدیت پای کار است و برنامه زمان بندی تحویل واحدها ارائه شده است.

مدیر عامل شرکت عمران شهر جدید پرند افزود: مردم باید بدانند پرند در کشور اولین شهری به حساب میآید که جرائم تأخیر در تحویل واحدها را برای سازندگان عملیاتی کرده و از مبلغ آورده متقاضیان به نفع آنها کسر میکند.