هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   184   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

شهرداری‌ها جایگزین پیمانکاران مسکن مهر

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران گفت: با مساعدت معاون عمرانی استاندار تهران به دنبال واگذاری مسکن مهر به شهرداریهای این استان هستیم.

فریبرز واحدی با بیان اینکه بعضی پیمانکاران با تعطیلی فعالیت خود در پی افزایش قیمتها هستند، اظهار داشت: آنها فکر کردهاند که میتوانند با تعطیلی کار به نوعی بودجه و وام بگیرند و واحدها را با قیمت آزاد بفروشند، ولی ماچنین تصمیمی در استان تهران نداریم.

وی افزود: این موضوع برنامهریزی و ابلاغ شده است و این دست افراد در این زمینه نمیتوانند کاری کنند.

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران افزود: شهرداریها کارهای زیربنایی و روبنایی را انجام میدهند و میتوانند به مردم خدماترسانی کنند و خیلی از مشکلات با این شیوه میشود.

دکتر واحدی، رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان تهران را نماینده ویژه خود برای رفع مشکلات مسکن مهر دماوند معرفی کرد وگفت: مسعود محمدی با توجه به اینکه چند سایت مسکن مهر را راهبردی کرده و در آن حضور داشته، برای رفع مشکلات مسکن مهر دماوند به کمک رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان دماوند میآیدکه تا پایان سال، پرونده مسکن مهر دماوند بسته شود. واحدی تصریح کرد: دستگاههای اجرایی باید هفتگی گزارشهای خود را ارسال کنند تا از پیشرفتهای فیزیکی در جریان باشیم و فکر نکنند با آنها کاری نداریم و سایتها را تعطیل کنند.

وی واحدهای مسکن مهر دماوند و رباط کریم را از اولویت برنامههای خود برای تکمیل برشمرد و گفت: امیدواریم با کمک فرمانداری، کارها دنبال شود.

واحدی افزود: مسکن مهر جیلارد نو و محک به یاری خداوند متعال باید تا پایان سال به اتمام برسد که در سال 94 عملیات ساخت و ساز در مسکن مهر دماوند نداشته باشیم.

واحدی با تأکید بر حمایت همهجانبه از سوی اداره کل راه و شهرسازی استان تهران در این زمینه تصریح کرد: هر جا لازم باشد نامهنگاری میکنیم و هر تصمیمی که مسئولان شهرستان بگیرند، مورد تأیید است.