هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   183   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

معافیت مالیاتی گردشگری

در واپسین ماههای سال گذشته جامعه هتلداران ایران به مجلس پیشنهاد کرد که معافیت مالیاتی صددرصدی برای هتلداران در نظر گرفته شود. در روزهای نخست ماه جاری بود که فتحی پور، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: که این کمیسیون قصد دارد مشکلات گردشگری را حل کند و از موافقت کمیسیون اقتصادی با معافیت مالیاتی فعالان بخش گردشگری خبر داد.

گویا قرار است پیگیری هتل داران و فعالان بخش گردشگری نتیجه بخش باشد. این طور که رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس می گوید که مصوبه مربوط به معافیت کامل فعالان گردشگری تا یک ماه آینده به شورای نگهبان فرستاده خواهد شد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی میگوید «مصوبه مربوط به معافیت 100 درصدی فعالان حوزه گردشگری تا یک ماه دیگر به شورای نگهبان فرستاده خواهد شد».

 ارسلان فتحی پور، در این باره چنین توضیح میدهد: «ما سعی داریم این معافیت مالیاتی را به شکل قانون ارائه دهیم. مشوق هایی نیز برای این موضوع در نظر گرفته شده است. بر این اساس قرار است افرادی که در حوزه گردشگری کار می کنند و مثلا تورگردانی میکنند به طور کلی از مالیات معاف شوند».

 به گفته فتحی پور «این موضوع در حال حاضر در کمیسیون اقتصادی مجلس در حال بررسی است». او توضیح می دهد: کار گروهی که این موضوع را بررسی می کند هنوز به نتیجه قطعی نرسیده است. وقتی تصمیم گیری نهایی انجام شد جزئیات را اعلام خواهیم کرد.