هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   183   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

چیدمان سنتی خانه

هنگامی که حرف از دکورهای سنتی به میان میآید، فضای شلوغ و قهوهخانهای، با دیوارکوبهایی قدیمی، گلیمها و چراغ نفتی، مهرهای فیروزهای و هزار خرد و ریز سنتی به ذهن ما میآید ولی آیا این فضای درهم از چیدمان سنتی ایرانی الهام گرفته است یا بازار شام را به ذهن متبادر میکند؟ در این نوشتار برخی از نکات مهم برای یک دکوراسیون سنتی با الهام از گذشته مطرح شده است:

در چیدمان سنتی قاجار که زمان نزدیکتری به ما دارد، اغلب از روکش های قرمز تیره موسوم به «لاکی» استفاده میکنند. صندلیهای چوبی با رنگ سبز باز و روکشهای لاکی، صندوقچههای سبز روشن با نقاشی گل مرغ و مخده، بالشهای بزرگ برای لم دادن که از مخمل قرمز تهیه شده، خصوصیات این معماری را نشان میدهد. کفپوش قالی کاشان و کاشمر با این نوع دکور هماهنگ است.

مهم است که بدانیم از چه سبک و مادهای استفاده میکنیم. برای مثال، میزهای گرانقیمت خاتمکاری با فرشهای کرم قهوهای ـ شتری و طرح منظم بته جقه هماهنگ میشود و منبت با قالیهای کاشان رنگین تناسب دارند.

فضاسازی کنید

 مکانهای تاریخی به خصوص خانههای قدیم مانند کاخ صاحبقرانیه تهران، بروجردیهای کاشان و زینتالملک «نارنجستان» شیراز هنوز حال هوای تازه و خوش گذشته را دارند، با دقت در این مکانها فکر شما متمرکز میشود.

خرت و پرت سنتی نخرید

حتی در فضای سنتی هم فکر ما احتیاج به نفس کشیدن دارد، شمعدان و اتو و کشکول و شمشیر معرق و... جز شلوغی و هزینه اضافه برای شما چه دربردارند.

یک آب نما به یاد حوض خانههای قدیمی، چیدن مخدههای بزرگ با رنگهای سنگین و قلقل سماور، از هر چه فکر کنید سنتیتر است. چای را از سماور زیبا روی یک مخده مخمل بزرگ بنوشید.

پردههای کلفت سبز با بته جقههای قرمز، مخمل زرشکی با شرابه طلایی و پردههای سرمه دوزی دستی برای محیط سنتی شما مناسب است.

اجزای کوچک تر را با دقت انتخاب کنید. برای مثال، رومیزیها را با پرده و مبل هماهنگ کنید و سماور و لالهها را جای مناسبی قرار دهید. حتی در دکور سنتی کاربرد و قابل استفاده بودن اولین و اولویت است.