هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   183   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

وقتی بلاغت توی خال می‌زند!

در خبرها آمده بود که بزرگواری از بزرگواران این سرزمین که از قضا معاون وزیر نفت هم هست، استفاده از بنزین تولید داخل را امری ناگزیر خوانده بود و در تأیید و تاکید درستی حرفش هم به این مسئله شرعی متوسل شده بود که انسان در شرایط اضطرار حتی میتواند گوشت مرده را هم بخورد. آقا از خدا که پنهان نیست، از شما چه پنهان که ما شیفته این حرف آقای مهندس شدیم، زیرا دیدیم علاوه بر اینکه سخن شیرین و لطیفی است، حرف سنجیده و کاملاً معقولی هم است، به حدی که حتی این موتور جستجوی گوگل که ساخت اجانب و بیگانگان است هم به صحت و درستی آن گواهی میدهد. حالا اگر شما هم میخواهید درستی این حرف را از زبان گوگل بشنوید جمله «چند نفر روزانه بر اثر آلودگی هوای تهران می میرند» را در گوگل جستوجو کنید تا ببینید چه میشود. البته آمار و ارقامی که گوگل به شما میدهد ممکن است کمی با هم متفاوت باشند و مثلاً شامل: سالانه ۴۵ هزار نفر، روزی ۴۸ تهرانی، هر ساعت ۲ نفر، روزانه 249 نفر در کشور و چنین چیزهایی باشد که این تفاوتها هم خودش شیرینی قصه را بیشتر میکند و خیلی مهم نیست. البته این وسط به اطلاعات دیگر نظیر «روزانه بالغ بر یکهزار و ۱۹۲ تُن مواد آلاینده در هوای تهران منتشر میشود» و «آلودگی هوا در تهران به طور متوسط موجب کاهش ۵ سال از عمر تهرانیها شدهاست» هم بر میخورید که به لطف و ملاحت داستان افزوده و نهایتاً میرسد به همان مُردن که در صحبتهای آقای معاون وزیر نفت هم بود. حالا اصل قصد و نیت ما از مطرح کردن این حرف آقای معاون وزیر نفت این بود که نشان بدهیم وقتی کار دست کاردان و آدم کاربلد باشد این طوری میشود که هم کارش را میکند هم برای توجیه کارش سخنان شیرینی مطرح میکند که صاف میزند توی خال!