هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   183   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

گرایش به ساختمان‌های سبز

اگرچه واژه ساختمان سبز ایده جدیدی نیست اما تمایل به این موضوع روزبهروز افزایش مییابد. دلیلش خیلی ساده است، زیرا هزینهها را کاهش داده و اثرات مثبتی بر محیط اطرافمان برجا میگذارد. تحقیقات نشان میدهد گرایش به این سبک از زندگی کماکان ساری و جاری است. گزارش اخیر از گروه مشاورین جری یودلسن (Jerry Yudelson) حاکی از آن است که طبق پیشبینیهای به عمل آمده در آمریکای شمالی، پیگیری در این بخش، از اوایل سال جدید به صورت فزایندهای صورت گرفته است. یکی از دلایل محکم این است که مسکن سبز کماکان در صدر موضوعات قرار داشته و تأثیر به سزایی بر انرژی دارد که به گفته سایت های رسمی Technavio  و Elmhurst،  بازار جهانی مصالح ساختمانهای سبز طی سالهای  2012 تا 2016 با یک رشد چشمگیر نزدیک به 18 درصد ترقی خواهد داشت؛ طبق نظریه کارشناسان و تحلیلگران اصلیترین دلیل رشد این مصالح، برآوردن نیاز بازار به منظور کاهش هزینههای بالای ساختوساز است. همچنین تمامی دولتها بر این باور هستند که بایستی از این موضوع حمایت کرده تا ساختمانهای استاندارد احداث شود. اکثر سازندگان استفاده از مصالح سازگار با محیطزیست را به مشتریان خود توصیه میکنند. به عنوان مثال گروه طراحان MW (Mwdesigngroup.com) به مشتریان خود این نکته را متذکر شده و مصالح نوینی چون CFL  ارائه داده و میگوید:  اگرچه هزینههای اولیه آنها در قیاس با دیگر محصولات کمی بالاتر است اما در طول زندگی این هزینه خدمت بزرگی را به خانواده و جامعه خواهد کرد.

از دیگر محصولات میتوان به عایقکاری اشاره کرد که از خانه شما در برابر هدر رفتن انرژی (سرمایش و یا گرمایش) حفاظت میکند. ساختمانهای سبز (سازگار با محیطزیست) در آینده خدمت بزرگی به جامعه بشری خواهد کرد، در صورتی که سازندگان و اهل فن مشتریان خود را از مزایای این نوع مصالح مطلع سازند.

 

مترجم : مهدی رنجبر

منبع : www.constructech.com