پرداخت ماهانه ۴۰۰ میلیارد تومان تسهیلات به مسکن مهر

شمار نشریه : 183

مدیر امور اعتباری و سرمایهگذاری بانک مسکن از پرداخت ماهانه چهار هزار میلیارد ریال تسهیلات به پروژههای مسکن مهر خبر داد و گفت: عقد قرارداد واحدهای نیمهتمام این طرح با همکاری وزارت راه و شهرسازی در حال انجام است.

ذبیحالله نعمتی اظهار کرد: با همکاری وزارت راه و شهرسازی روی پروژههای نیمهکاره مسکن مهر متمرکز شدهایم و واحدهای آن در حال عقد قرارداد است.

وی همچنین با بیان اینکه از سوی دیگر پروژههای نیازمند به متمم در حال عقد قرارداد است، اظهار کرد: پروژههایی که قبلاً در بانک مسکن ثبت موقت شده اما به محضر نرفته بودند نیز هفت تا هشت ماه آینده عقد قرارداد شده و کارهای آن انجام میشود.

وی با تأکید بر اینکه به طور میانگین ماهانه 4 هزار میلیارد ریال تسهیلات برای مسکن مهر پرداخت میشود، تصریح کرد: به این ترتیب سالانه در مجموع 48 هزار میلیارد ریال برای واحدهای مسکن مهر تسهیلات پرداخت خواهد شد.

مدیر امور طرح و سرمایهگذاری بانک مسکن خاطرنشان کرد: از مجموع دو میلیون و 380 هزار واحد مسکن مهر قسطبندی یک میلیون و 45 هزار واحد انجامشده و بقیه واحدها از 10 تا 90 درصد نیمهتمام هستند که کار عقد قرارداد این واحدها در حال انجام است.