باید رانت خواری را از بین ببریم

شمار نشریه : 183

گروه تأسیسات- وزير نفت گفت: در سالهاي اخير استفاده از رانت به عنوان يك اصل پذيرفته شده است و اين موضوع از سوي برخي به صنعتگران واقعي تحميل شده است.

به گزارش خبرنگار پيام ساختمان بيژن زنگنه كه در افتتاحيه نوزدهمين نمايشگاه صنعت نفت، گاز و پتروشيمي سخن ميگفت، افزود: در سالهاي گذشته برخي عملاً سر دولت كلاه گذاشتهاند و  با دور زدن تحریمها مواد مورد نیاز را تهیه و چند برابر قيمت به صنعت نفت ميفروختند. اين گروه صنعتگران اصلي را نابود كردند و آدمهای بيريشهاي هستند كه در اين فضا رشد كردهاند.

وي ادامه داد: من از همه كساني كه شرافتمندانه براي توليد ملي فعاليت ميكنند حمايت ميكنم ولي از كساني كه بخواهند با رانت زندگي كنند به هیچوجه حمايت نميكنم.

اقتصاد مقاومتي ارمغاني براي كشور

وزير نفت اقتصاد مقاومتي را به معناي منزوي شدن در عرصه بينالمللي ندانست و گفت: اقتصاد مقاومتي ايران را به قدرت بزرگي تبديل ميكند و در اين راستا بايد صادرات كالا و تعامل با پيمانكاران خارجي را مورد توجه قرار دهيم. ضمن اینکه سياستهاي اقتصاد مقاومتي درونزا و برونگرا است.

افزايش ظرفيت در ميدانهاي مشترك

زنگنه از برنامه وزارت نفت براي افزايش يك ميليون بشكهاي ظرفيت توليد نفت خام در ميدانهاي مشترك ظرف  4 سال آينده خبر داد و گفت: اگر اين هدف محقق شود بزرگترین برگ برنده در تاريخ صنعت نفت ايران به ثبت رسيده است.وي افزود: بر آن هستيم 17 فاز ناتمام پارس جنوبي را ظرف 3 تا 3.5 سال آينده تكميل كنيم . همچنین 7 فاز طي 2 سال آينده تكميل ميشود.

وزیر نفت ادامه داد: اين برنامهريزي فرصت مناسبي را براي پيمانكاران و سازندگان تجهيزات درون چاهي، سرچاهي و خدمات جانبي ايجاد خواهد كرد. بيژن زنگنه به سرعت پايين انجام پروژهها اشاره كرد و گفت: مديریت پروژه در ايران ضعيف است. ما به تأسیس سريع ايستگاههاي فشار گاز نياز داريم كه ظرف مدت 6 ماه ايجاد شوند ولي در حال حاضر اين کار در بازه زمانی 3 تا 4 ساله صورت ميگيرد،چرا كه كار به صورت سنتي اجرا میشود.

تأكيد بر توليدات داخلي

زنگنه بر اصل رقابت مبتني بر قيمت و كيفيت تأكيد كرد و گفت: در راستاي چشمانداز 20 سال و سياستهاي اصل 44 قانون اساسي ميتوانيم با استفاده از توان بخش خصوصي و به ويژه شركتهاي دانش بنیان نيازهاي صنعت نفت را مرتفع كنيم. وی با بیان اینکه نمیتوان به طور طبیعی برای داخلی سازی تمام تجهیزات صنعت نفت انرژی گذاشت، ادامه داد: در حال حاضر بر ایجاد چند دسته از کالاهای اصلی از جمله لولههای تیوبینگ و بیسینگ، لولههای جریانی ، لوازم سرچاهی و درون چاهی ، شیرآلات، بعضی از پمپها، وسایل حفاری، مواد شیمیایی و ماشینهای دوار متمرکز میشویم.

رفع دغدغههاي فعالان حرفهاي

وزير نفت به دغدغههاي دستاندركاران صنعت نفت اشاره كرد و گفت: بعضي از آنها را ساده ميتوان رفع كرد و برخي را خير. مثلاً قراردادهاي داخلي و خارجي بايد يكسان باشد و اين حرف درستي است. يا در راستاي شفاف بودن مناقصات ابلاغ كردم كه پيشنهاددهندگان بايد در زمان باز کردن پاكتهای مناقصه حضور داشته باشند و در حال حاضر نيز به اين امر تأكيد دارم.  وي افزود: ديگر اينكه نهادي منصفانه براي داوري شكايات قراردادها بايد وجود داشته باشد كه متأسفانه نه تنها در نفت بلكه در سطح كشور نيز نهاد داوري منصفانه در اين زمينه نداريم. 

زنگنه ادامه داد: همچنین به منظور تعدیل در قراردادها این امکان وجود دارد در مناقصاتی که خارجیها دعوت میشوند، قیمت را بر مبنای ارز محاسبه کرد تا از تحمیل فشارهای تورمی به پیمانکاران جلوگیری شود.

وی تاکید کرد: البته باید کار به نحوی انجام شود که زمینه فساد به وجود نیاید. هرگاه در قراردادی تصمیمگیری به یک نفر برگردد و اختیارات آن فرد نتیجه نهایی را تعیین کند، زمینه فساد فراهم میشود.

از عملكرد چينيها راضي نيستيم

بيژن زنگنه در حاشيه نمايشگاه در جمع خبرنگاران در پاسخ به سؤال يكي از خبرنگاران گفت: در طی چند ماه اخیر تلاش شده پروژههای جدیدی تعریف شود که این پروژهها وضعیت صنعت نفت و به طور کلی وضعیت اقتصاد کشور را بهبود میبخشد. وزیر نفت در مورد حضور پیمانکار چینی فعال در طرح توسعه میدان آزادگان شمالی گفت: فعلاً این شرکت در این پروژه فعال است اما از عملکرد آنها به هیچ عنوان راضی نیستیم.

وی گفت: وزارت نفت به هیچوجه قصد پاکسازی شرکتها و سرمایهگذاران چینی از صنعت نفت را ندارد اما در برخی پروژهها که شرکتهای چینی کم کاری کردهاند ایران همکاری خود را با آنها به پایان رسانده است. زنگنه  ورود بنزين آلوده را كذب محض خواند و گفت: اين بحث با هدف جنگ رواني مطرحشده و عدهای ميگويند بنزين بيكيفيت از چين وارد ميشود كه همه اين حرفها دروغ محض است.

وزیر نفت با بیان اینکه بنزین وارداتی به ایران با کیفیت و استانداردهای لازم است، گفت: ما در مقابل ملت ایران و سلامت آنها متعهد هستیم و به همین دلیل هم اعلام کردیم بنزین پتروشیمیهای کشور تا زمانی که در شرایط اضطراری قرار نگرفتهایم، تولید نشود.

زنگنه در باره مبدأ بنزین وارداتی به کشور گفت: تأمین بنزین وارداتی از هند، سنگاپور و کشورهای دیگر انجام میشود و امسال هم روزانه به بیش از ١٠ میلیون لیتر واردات بنزین نیاز داریم. وزیر نفت افزود: واردات بنزین تا زمانی که پالایشگاه ستاره خلیجفارس وارد مدار شود، ادامه خواهد داشت و بر اساس برنامهریزی فاز اول این پالایشگاه سال آینده به مدار تولید میآید.

وزير نفت مبارزه با رانتخواری را وظيفه مردم دانست و تأكيد كرد: نمیخواهیم در این زمینه بحث را قضایی کنیم و به دنبال شرکت خاصی نیستیم بلکه باید شرایط رانتخواری را از بین ببریم.