هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   182   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

شاه‌بيت مقابله با تنش آبي

گروه تاسيسات: در نمايشگاه آب و فاضلاب سال 92 بود كه مديران صنعت آب و فاضلاب در جمع خبرنگاران حضور پيدا كرده و هشدار دادند که: پس از 13 سال، خشكسالي دامنگير كشور شده است. در آن نشست خبري از مردم خواسته شد براي مقابله با تنش آبي در كشوري كه بر روي خط بياباني قرار دارد بسيج شوند و ميزاني از مصرف خود بكاهند. در آن زمان گفته مي شد با 10 درصد صرفه‌جويي مي‌توان با همين حجم آبي، كشور را از تنش آبي نجات داد.
سال‌هاي بي‌آبي
سال 1392 سال خوبي از نظر بارش نبود؛ در اين سال بارش‌ها در 16 استان كشور كمتر از بارش سال آبي گذشته (كه آن هم سال آبي خوبي نبود) گزارش شد. تا جايي كه در استان سمنان با 47 درصد كاهش در بارش مواجه بوديم. اين موضوع بر حجم آب سدهاي كشور تأثير زيادي گذاشت و بعضي از سدها تا 70 درصد از حجم آبي خود را از دست دادند. طبق گزارش‌هاي سازمان آب و فاضلاب، سدهاي كشور با 47.4 ميليارد مترمكعب آب تنها 55 درصدشان پر است. اين موضوع به همراه كاهش حجم روان آب‌ها (به ميزان 48 درصد) باعث شده ستار محمودي، قائم مقام وزير نيرو،اعلام کند 24 استان كشور در وضعيت قرمز آبي قرار دارند و منابع آبي آنها كاهش محسوس داشته است.
كلانشهرهاي در معرض تنش
به گفته رحيم ميداني، معاون وزير نيرو در امور آب و آبفا،تهران و 10 كلانشهر اراك، اصفهان، شیراز، قزوین، قم، کرج، کرمان، مشهد، همدان و یزد در معرض تنش آبي قرار دارند؛ مضاف بر اين، طبق گزارش‌ها 517 شهر كشور در معرض تنش آبي قرار دارند كه با احتساب جمعيت كلانشهرها، حدود 37 ميليون نفر یعنی 50 درصد جمعيت كشور در معرض خطرات ناشي از بي‌‌آبي قرار دارند.
در بسياري از شهرها مصارف و منابع قابل تأمين به نقطه سر به سر رسيده، در صورتي كه قاعده بر اين است كه براي حصول اطمينان از تأمين آب مورد نياز منابع بايد تا 25 درصد بيش از نياز شهر باشد. اين موضوع موجب شد که در 5 هزار روستاي كشور، آبرساني به طور سيار صورت بگيرد و در شهر جنوبي چابهار آب آشاميدني جيره بندي شود.
مصرف سرانه 220 ليتري
موضوع آب به يكي از مسائل اصلي كشور تبديل شده است، به گونه‌اي كه رئيس جمهور به بازديد وزارت نيرو مي‌رود تا از تأمين آب و برق كشور در سال 93 اطمينان حاصل كند، و معاون اول رئيس جمهور بر لزوم برنامه‌ريزي لازم براي رفع مشكل آب تأكيد کند. تأمين آب كشور با رشد فزاينده جمعيت، مصرف بي‌رويه خانگي، صنعت غير بهينه، و نیز كشاورزي سنتي، با چشم‌انداز اميدوار كننده‌اي روبه رو نيست. تأكيد مسئولان در نشست‌ها و همایش ها بر روي آب شرب بوده است، زیرا طبق آمارها، مصرف سرانه هر نفر در دنيا روزانه 75 ليتر است؛ حال آنكه در كشور ما اين ميزان به طور متوسط 220 ليتر است و در برخي شهرها مثل تهران مصرف سرانه هر نفر روزانه به 350 ليتر نيز مي‌رسد. البته اين ميزان مصرف 6 درصد آب مصرفي كشور را شامل مي‌شود؛بخش پرمصرف آب، كشاورزي است كه 92 درصد آب مصرفي كشور را به خود اختصاص داده است. متوسط جهاني مصرف در بخش كشاورزي 70 درصد است و برخي از كشورها توانسته‌اند آن را به 50 درصد نيز كاهش دهند. كشاورزي سنتي، استفاده از روش‌هاي آبياري غرق‌آبي و بهره‌نبردن از شيوه‌هاي به روز و بهينه دنيا، باعث شده هم مصرف آب كشور بالا و بازده بسيار پاييني داشته باشد.
مديريت مصرف آب
مسئولان دولتي نيز هر چند گاهي در نشست‌ها و برنامه‌هاي تلويزيوني و حتي تبليغات، مردم را به مصرف كمتر رهنمون مي‌كنند كه با 10 تا 20 درصد كاهش در مصرف آب احتمال جيره‌بندي منتفي خواهد شد. هشدارها و رهنمون‌هايي كه تا كنون بي‌ثمر بوده است.
شرايط ويژه كشور و مصرف بالا باعث شده حميدرضا جانباز، مديرعامل شركت آب و فاضلاب كشور از تدابير ويژه اين شركت براي تأمين آب شرب در تابستان جاري سخن بگويد و تكميل سامانه‌هاي آبرساني، تمركز بر طرح هاي نيمه تمام و پيش‌بيني طرح هاي اضطراري، در اولويت قرار گرفته است. آنچه از شواهد پيداست تابستان امسال سال آسوده‌اي براي مسئولان آب كشور نخواهد بود؛ اما در مقابل همه اين طرح‌ها و برنامه‌ها شاه‌بيت اين برنامه‌هاي وزارت نيرو،  مديريت مصرف آب است كه به طرق مختلف در سال‌هاي گذشته از تريبون هاي عمومي عنوان شده است. راهبردي كه جنبه‌هاي اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي مختلف دارد و با اعمال سياست‌هاي اصولي و منظم  بر خلاف شيوه تأمين آب و فروش يارانه‌اي آن نتايج بلندمدتي خواهد داشت.
هدف مديريت مصرف آب كنترل و كاهش مصارف غيرضروري است. اين رويكرد به مقابله با اين ديدگاه رايج مي‌رود كه آب فراوان و تقريباً رايگان است. رعايت الگوي مصرف نه تنها كم اهميت نيست، بلكه بار زيادي از دوش منابع محدود آبي برمي‌دارد كه به دليل فعاليت انسان دچار اختلال شده است. بافت‌هاي آبرفتي فشرده شده و سفره‌هاي زيرزميني به دليل بهره‌برداري زياد از چاه‌ها، تخليه و حجم روان آب‌ها 48 درصد كاسته شده است. موضوعاتي كه خود را در سفره‌هاي آبي اروميه، هامون، سرخس، خليج فارس و درياي خزر نشان مي‌دهد.
رويكرد اصلي كه از جانب متوليان امر عنوان شده افزايش قيمت و جريمه مشتركين پرمصرف است. به موجب قانون مزبور، به شرکت های آب و فاضلاب اجازه داده شده است در ازای مصارف مازاد بر الگوی مصرف، حداکثر تا دو برابر قیمت‌های مصوب از مشترکین شبکه های آب شهری اخذ، و درآمد حاصل از آن با نظارت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور صرف بازسازی شبکه های فرسوده و حمایت از مصرف کنندگان زیر الگوی مصرف گردد.
تأمين آب محوطه‌هاي عمومي و پارك‌ها خارج از محيط شبكه آب شهري، اطلاع‌رساني از طریق تلويزيون براي ايجاد حساسيت نزد مخاطبان و مشتركين، اصلاح و توليد تجهيزات به نحوي كه مصرف آب را كاهش مي‌دهند، اصلاح مبحث 16 مقررات ملي ساختمان، از ديگر فعاليت‌هايي است كه ذيل مديريت مصرف، تقسيم بندي مي‌شوند و در الحاقيه يك بند و دو تبصره اي به ماده 133 قانون برنامه سوم توسعه، به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است.