هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   182   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

گره ساخت و ساز در دست شهرداری

گروه ساختوساز: همان طور که حدود نیمی از درآمد شهرداریها از محل دریافت عوارض و جریمههای ساختمانی محقق میشود، بیشتر مراجعهکنندگان به نوعی مرتبط با صنعت ساختمان هستند. حضور در شهرداری مناطق و لمس مشکلات و چالشهای مراجعهکنندگان فرصتی است تا ضمن ارتقای سطح دانش خودمان، مشکلاتی را که همانند آتش زیر خاکستر هستند شعلهور کنیم و همچنان امیدوار به اصلاح امور توسط مسئولان باشیم. گزارش این شماره ما از شهرداری مناطق را با هم مرور میکنیم.

من چیزی ندیدهام

نخستین مراجعهکنندهای که با خبرنگار ما به گفتگو پرداخت، از نظارت مهندسان ناظر گلهمند بود: «تنها  حدود چهار بار از ابتدا تا انتهای پروژه مهندس ناظر را ملاقات کردم . حتی در تمام ادوار نظارت پیدا کردن مهندس ناظر برابر با شکستن گردن رستم  بود و با هزار التماس آقای مهندس را به کارگاه میکشاندم وگر نه همان چند بار هم قدم رنجه نمی کردند.»

وی ادامه داد: در اجرای پروژهام باید بر اساس نقشه کار میکردم  اما به دلیل مشکلات مالی از رعایت برخی نکات چشمپوشی کردم. در همان زمان موضوع را به مهندس ناظر اطلاع دادم و ایشان از طریق تلفن گفتند: «من چیزی ندیده ام.» من هم خیلی از مرام مهندس ناظر شگفتزده شدم.

وی اضافه کرد: در کمال تعجب حال که میخواهم پایان کار ساختمان را بگیرم، مسئول باجه عنوان میکند که شما در ساخت و سازتان تخلف کردهاید و باید این عیب برطرف شود. از آنجایی هم که بر طرف کردن این عیب یعنی تخریب ساختمان، بنده ریش و قیچی را به مسئولان دادهام تا هر جوری که صلاح میدانند، جریمه شوم. مهندس ناظر هم به هیچوجه زیر بارگفته خود (من چیزی ندیده ام) نمی رود و از اساس همه چیز را انکار میکند. شهرداری هم ناظر را بیتقصیر میداند. ای کاش صدایش را در هنگام مکالمه ضبط میکردم.

مجوز اضافه اشکوب

مراجعهکننده دیگری به خبرنگار پیام ساختمان گفت: ساختمان ما سه طبقه است اما بر اساس طرح تفصیلی ساخت و ساز تا پنج طبقه در ملک بنده مجاز میباشد. با چند مهندس مجرب مشورت کردم  و گفتند که به جهت استحکام فنداسیون و اسکلت میتوانم دو طبقه را بدون تخریب سه طبقه، بنا کنم.وی افزود: ظاهراً این کار نیازمند گواهی به نام اضافه اشکوب است. امیدوارم که روند کارها با سرعت و بدون هزینه اضافی انجام بگیرد.

ابطال پروانه

مراجعهکنندهای که از وضعیت ساختوساز به شدت ناراضی بود، به خبرنگار ما گفت: پس از اینکه مجوز و پروانه ساخت را از شهرداری دریافت نمودم، دچار اتفاقات ناگواری شدم از جمله اینکه سازنده ساختمان که با او قرارداد ساختوساز بسته بودم، به دلیل تصادف جان خود را از دست داد.

وی ادامه داد:پس از این حادثه و از آنجایی که توان مالی ساختوساز نداشتم و از طرفی فرزندانم دیدگاه مثبتی به تخریب خانه نداشتند، از عقد قرارداد جدید و تخریب منزل منصرف شدم. بر طبق قانون بندی وجود دارد که چنانچه شخصی از ادامه کار قبل از شروع عملیات ساختمانی منصرف شود، شهرداری باید تمامی هزینهها را منهای کارمزد عودت دهد.اکنون آمدهام تا ببینم هزینهها را به من بازمیگردانند یا خیر

پای ناظر در پرونده مجری

شهروند دیگری به خبرنگار پیام ساختمان گفت: مجری ساختمان بنده که به صورت مشارکتی کار میکند، از بیکیفیتترین مصالح در ساختمان استفاده میکند و همین حالا آینده تاریک ساختمان به روشنی برایم قابل ترسیم است. وی ادامه داد:تصمیم گرفتم مجری را عوض کنم اما ظاهراً همه چیز باید با اجازه شهرداری انجام شود. مسئولان عنوان کردند که گزارش مهندس ناظر نسبت به عملکرد مجری میتواند تا حدودی مبنا باشد.

این مراجعهکننده ادامه داد: متأسفانه مهندس ناظر کماکان اعتقاد دارد؛ مجری ساختمان کارش را خوب انجام داده است چرا که اگر کار مجری را زیر سؤال ببرد، نحوه نظارت و تأییدیههای خودش هم زیر سؤال است. بنابراین به دلیل امضای مهندس ناظر و تأیید کار مجری، فعلاً این جایگزینی منتفی است. وی در پایان گفت: تنها راهی که به نظرم میرسد این است که به دیوان عدالت اداری شکایت کنم، هر چند تا زمان بررسی، کار از کار گذشته است.

سازنده کار بلد

سازندهای که رو به روی شهرداری مشغول حسابوکتاب با ماشینحساب قدیمیاش بود، به خبرنگار ما گفت: بیش از 15 ساختمان تا به امروز در تهران ساختهام و تاکنون حتی یک نفر هم از وضعیت کاری بنده ناراضی نبوده و اتفاقاً هیچ کس هم بر کارم نظارت نکرده است. 

وی ادامه داد: اعتقاددارم گره کور ساختوساز تنها با دستان شهرداریها باز میشود چرا که از ابتدا تا انتها در فرایند کار درگیر هستند . فقط کافی است شهردار تا یک ماه به طور مستمر از ساختمانها بازدید کند و بدون اغماض حکم بدهد که « این کارگاه ساختمانی به دلیل عدم رعایت مقررات ساختمان پلمپ شد،» در این صورت هیچ سازندهای جرئت نمیکند هر جوری خواست، بسازد اما متأسفانه شهرداری حتی نمیخواهد مجریان و پیمانکاران متخلف را بترساند.

جریمه ملک قولنامهای

مراجعهکننده دیگری گفت: چند سال پیش بنده یک ملک قولنامهای از همسایهام خریداری کردم و حدود یک ماه پیش برای گرفتن سند آن اقدام کردم. سازمان ثبت پس از استعلام و انجام کارهای مربوطه بنده را به شهرداری منطقه ارجاع داد.

وی افزود: پس از مراجعه به شهرداری منطقه، عنوان کردند که این ملک پایان کار ندارد و باید قبل از سند، تسویه حساب صورت بگیرد. پس از اینکه 10 میلیون تومان از بنده طلب کردند، عطایش را به لقایش بخشیدم و بیخیال گرفتن سند شدم اما چندی پیش از شهرداری تماس گرفتند و برای بنده تخفیف 50 درصدی قائل شدند.