سبقت فروش مسکن هنگ‌کنگ

شمار نشریه : 182

طبق آخرین اخبار یک بنگاه معاملات مسکن هنگ‌کنگ، فروش خانه‌های نوساز در این کشور از خریداران و مصرف‌کنندگان سبقت گرفته است. سازندگان مسکن در هنگ‌کنگ بسته‌های پیشنهادی متعددی را به منظور تسهیل در امر خرید مسکن برای خریداران در نظر گرفته‌اند. بنا بر اظهارات دولت، در آینده تعداد 13700 دستگاه آپارتمان ساخته خواهد شد که هزینه آن از فروش زمین‌های احداثی تا پایان سال مالی (مارس2014) تأمین می‌شود.