هم اندیشی تشکل‌های خصوصی با کمیسیون عمران

شمار نشریه : 182

رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت: نشست هم اندیشی اعضای کمیسیون عمران با انجمن‌ها و تشکل‌های فعال در صنعت حمل‌ونقل و ساختمان‌سازی با هدف ایجاد هم افزایی برای اجرای هرچه بهتر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و شعار سال در بخش‌های تقنینی و نظارتی صورت گرفت.
سید مهدی هاشمی با تشریح جزئیات این نشست گفت: در این جلسه موضوعات و مباحث مهمی در راستای اجرای بهتر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی  طرح و بررسی شد و به همین منظور تشکیل کارگروه‌ها و کمیته‌های مرتبط در دستور کار کمیسیون قرار گرفت. نماینده تهران، ری ، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ادامه پیگیری راهکارهای تحقق شعار سال و اقتصاد مقاومتی و نقش و اثرگذاری انجمن‌های مرتبط با این سیاست‌ها در حوزه عمرانی در جلسات بعدی کمیسیون عمران، افزود: برگزاری جلسات هم اندیشی با تشکل‌های خصوصی حوزه صنعت حمل‌ونقل و ساختمان از برنامه‌های کمیسیون است که در سال‌های گذشته هم پیگیری می‌شد.
این نماینده مردم  در مجلس نهم از برگزاری یک نشست هم اندیشی در خصوص بررسی راهکارهای تحقق اقتصاد مقاومتی و شعار سال با سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی دولتی خبر داد و تصریح کرد: هدف از برگزاری این نشست‌ها ایجاد هم افزایی و هماهنگی لازم در بعد تقنینی و نظارتی و اجرای بهتر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و تحقق شعار سال است.