هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   157   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

جدیدترین کاناپه تخت خوابشو

این کاناپه به دلیل کم جا بودن بسیار مناسب برای خانه های کوچک است و طوری طراحی شده که شما برای خوابیدن روی آن دیگر نیازی به پتو ندارید زیرا رویه این کاناپه به صورت یک کیسه خواب است که شما را گرم نگه میدارد.

از دیگر مزیتهای این کاناپه این است که به راحتی جمع شده و دارای جیبهایی است که شما میتوانید وسايل مورد نیازتان را در داخل آنها قرار دهید.