جدیدترین کاناپه تخت خوابشو

شمار نشریه : 157

این کاناپه به دلیل کم جا بودن بسیار مناسب برای خانه های کوچک است و طوری طراحی شده که شما برای خوابیدن روی آن دیگر نیازی به پتو ندارید زیرا رویه این کاناپه به صورت یک کیسه خواب است که شما را گرم نگه میدارد.

از دیگر مزیتهای این کاناپه این است که به راحتی جمع شده و دارای جیبهایی است که شما میتوانید وسايل مورد نیازتان را در داخل آنها قرار دهید.