تخریب جدید عمارت بدیع

شمار نشریه : 181

گروه معماری و دکوراسیون: باغ و عمارت بدیع الحکما از جمله آثار تاریخی و طبیعی همدان به شمار می رود که با مساحتی حدود 62هزار متر باغ، یک عمارت قاجاری و قنات تاریخی، در جاده قدیم دره مراد بیک واقع شده است. سال گذشته پس از هجوم لودرها و بریدن بخشی از درختان باغ بدیع الحکما و حمله به عکاس و خبرنگار همدانی توسط عاملان تخریب ، فعالان مدنی با تشکیل زنجیره انسانی خواستار توقف این تخریب‌ها شدند.
 پس از انتشار اخبار تخریب این باغ 270 نفر از هنرمندان و نویسندگان همدانی....با نامه‌نگاری به مسئولان و امضای بیانیه از فعالان مدنی حمایت کردند و خواستار نجات این اثر و سایر باغ‌ها و خانه‌های تاریخی همدان شدند و با اینکه اعضای شورای شهر و شهردار قول مساعد دادند تا مسائل را پیگیری کنند، اما هیچ یک از این تلاش‌ها نتوانست از تخریب باغ جلوگیری کند.
 پس از اخراج نگهبان باغ توسط مالکان جدید ، به تازگی و در فرودین سال 93 بخش غربی عمارت تخریب شد و درختان باغ شبانه قطع گردید به گونه‌ای که در باغ مشجری که تا سال گذشته هزاران درخت داشت امروز می‌توان فوتبال بازی کرد .اما سؤال این است که آیا در سال جدید امیدی به تدبیر مسئولان وجود دارد؟
 امیر شهاب رضویان کارگردان سینما که مسئول گردآوری امضای هنرمندان بود، می‌گوید: مسئولیت حفظ این آثار با مدیران شهری همدان است ،این باغ و باغ‌هایی مانند ذوالریاستین و جواهری که به تازگی تخریب شد،  توسط شهرداری تفکیک شده است . وی می‌افزاید: برای تفکیک یک زمین یا یک باغ، گاهی در برخی نقاط شهر، شهرداری بیش از 70 درصد زمین را از مالک تملک می‌کند، چگونه است که شهرداری همدان نتوانسته از 6 هکتار باغ و بیشه‌زار یک فضای 5 هزار متری که هردو بنا و قنات تاریخی باغ بدیع الحکما که در آن واقع‌شده را به عنوان حق تفکیک در اختیار بگیرد؟
 اردشیر ثریایی، فعال محیط‌زیست در همدان می‌گوید: سکوت مدیران به خصوص مدیریت میراث فرهنگی همدان در این زمینه معنادار است  و چرا از اثری که ثبت ملی است حراست نمی‌کنند و در مقابل نابودی آن سکوت کرده‌اند و واکنش و عملکرد قابل قبولی از خود نشان نمی‌دهند. تعداد چنین آثاری درهمدان بسیار کم است  اما متأسفانه از سوی متولی اصلی آنها یعنی اداره میراث فرهنگی همدان هیچ اقدامی صورت نمی‌گیرد.