هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   181   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

ساخت مسکن برای اقشار کم درآمد

ساخت مسکن برای اقشار کم درآمد
مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خراسان شمالی گفت: این نهاد 412 واحد مسکن شهری را برای اقشار کم درآمد مناطق شهری زیر 25 هزار نفر احداث کرده است.
محمدی با اشاره به اینکه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در زمینه احداث مسکن شهری، دو هزار و 42 واحد مسکن شهری را در سطح شهرستان‌های استان در دست انجام دارد، گفت: این نهاد تاکنون 412 واحد مسکن شهری را در سطح شهرستان‌های استان به اتمام رسانده است.