بناهای تاریخی رتبه اول بازید نوروز

شمار نشریه : 181

بناهای تاریخی رتبه اول بازید نوروز
تخت ‌جمشید با 327 هزار و 123 نفر بازدیدکننده در پنج روز نخست نوروز 93، رتبه نخست بازدیدکنندگان را در بین آثار جهانی ایران به خود اختصاص داده است.
 دکتر محمدحسن طالبیان، معاون میراث فرهنگی کشور درباره تعداد بازدیدکنندگان آثار جهانی ثبت‌شده در یونسکو گفت: میدان نقش جهان با 300 هزار نفر، پاسارگاد با 72 هزار و 384 نفر، طاق‌بستان با 37 هزار و 400 نفر، بیستون با 27 هزار و 278 نفر، کاخ موزه گلستان با 185 هزار نفر، ارگ بم با 13 هزار و 439 نفر ، گنبد سلطانیه با 11 هزار و 148 نفر، چغازنبیل با 9 هزار و 895 نفر، گنبد قابوس با 7 هزار و 560 نفر، مقبره شیخ صفی‌الدین اردبیلی با 5 هزار و 829 نفر و تخت سلیمان با 3 هزار و 900 نفر بیشترین بازدیدکنندگان را در پنج روز نخست سال و در بین آثار جهانی ایران به خود اختصاص داده‌اند.
وی همچنین درباره تعداد بازدیدکنندگان کاخ موزه‌های تهران گفت: در این پنج روز 297 هزار نفر از کاخ سعدآباد و110 هزار نفر از کاخ نیاوران دیدن کرده‌اند. همین طور از موزه ملی ایران نیز 7 هزار و 650 نفر دیدن کرده‌اند که نسبت به مدت مشابه سال قبل 422 نفر افزایش داشته است.
طالبیان تاکید کرد: سعی می‌شود در سال جاری موزه‌های کشور به بلیت‌های الکترونیک مجهز شوند.