هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   181   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

دستورات جدید برای شیرین کردن آب خلیج‌فارس


رئیس‌جمهوری با بیان اهميت مسئله آب و برق، خواستار شیرین سازی گسترده آب در 2 هزار کیلومتر سواحل خلیج‌فارس شد و اعلام کرد: با همت مسئولان وزارت نیرو تابستان پیش‌رو تابستان خوبی برای مردم باشد.
حسن روحانی ‌گفت:‌ در موضوع آب کشور ما دچار یک مشکل ریشه‌ای است چرا که در منطقه‌ای نیمه‌خشک قرار دارد و به این لحاظ باید همیشه از منابع آبی مراقبت شده، در مصرف آن صرفه‌جویی شود و این منابع مورد صیانت و بهره‌برداری صحیح قرار گیرد. رئیس‌جمهور با مهم قلمداد کردن نقش مدیریت منابع آب در کشور تصریح کرد: باید بتوانیم با مدیریت و برنامه‌ریزی، از منابع آبی استفاده کنیم و در حقیقت برنامه‌ریزی‌های بلندمدت ما باید برای یک جمعیت ۱۵۰ میلیونی در کشور در دهه‌های آینده انجام گیرد.
دکتر روحانی همچنین با بیان اینکه مهار و مدیریت آب‌های مرزی باید در اولویت اقدامات قرار داشته باشد، تصریح کرد: استفاده صحیح از آب‌های مرزی که امروز بیشتر آن هدر می‌رود ، می‌تواند در کشور تحولی ایجاد کند و ما باید به آن توجه کنیم.
وی بر ضرورت اجرای قراردادهای مرزی با کشورهای همسایه در زمینه حقابه‌ها بخصوص در شرق کشور تاکید کرد.