طراحی نظام مالیاتی برای افزایش تولید مسکن!

شمار نشریه : 180

خیلی دوست داشتم آخرین یادداشت سال 92 این ضمیمه را به موضوعی غیراز «تصویب لایحه اخذ مالیات بر ساخت‌وساز» اختصاص دهم. اما واکنش تشکلهای فعال در زمینه ساخت و ساز مسکن و ساختمان، مانند تشکلهای انبوه‌سازی و پیمانکاری را به این موضوع نمی‌توان نادیده گرفت. اگرچه اخذ مالیات از سوی دولت‌ها با هدف کنترل سوداگری، تخصیص بهینه منابع و کسب درآمد صورت می‌‌گیرد اما لایحه مالیاتی اخیر به اعتقاد این تشکل ها به دلیل نگاه تک‌بعدی به مالیات به عنوان یک منبع کسب درآمد، کمتر خواهد توانست از دیگر کارکردهای مالیات به عنوان یک ابزار تنظیم‌کننده بازار بهره‌برداری کند. یکی از مهم‌ترین نگرانی‌های موجود در اخذ مالیات بر ساخت و ساز،به اعتقاد این تشکل‌ها انتقال بار مالیاتی به مصرف‌کنندگان و بهره‌برداران ساختمان و مسکن است. از این رو به نظر می‌رسد سیستم مالیاتی در این بخش باید به نحوی تدوین می‌شد که کمترین آثار منفی را بر بازار مصرف داشته باشد. از سوی دیگر پیش و بیش از طراحی نظام مالیاتی برای بازار ساخت و ساز کشور، ضرورت دارد سیاست‌های افزایش تولید و عرضه مسکن در سازوکارهای تمامی دستگاه های اجرایی دیده شود.